Những ca khúc trong tuyển tập nhạc

T́nh YêuQuê Hương Thân Phận


Nguyễn Quyết Thắng

Mục Lục : MP3

01   Anh    - Minh Chiến

02   Banmê Ta    - Nguyễn Quyết Thắng

03   Banmê Về Nhớ    - Nguyễn Quyết Thắng

04   Biền Biệt Bóng Trăng Tan    - Phương Duy

05   Chiều Buồn Banmê    - Minh Chiến Nguyễn Quyết Thắng

06   Đêm Nay Ḥa B́nh     - Nguyễn Quyết Thắng

07   Đoàn Người Hôm Nay     - Nguyễn Quyết Thắng

08   Đứa Học Tṛ Trở Về    - Thiên Hương

09   Đừng Quên    - Nguyễn Quyết Thắng ban hợp ca

10   Em    - Dương Thái Dũng

11   Em Bước Xuống Chùa    - Dương Thái Dũng

12   Ghi Tại Trại Tạm Banmê     - Nguyễn Quyết Thắng

13   Gọi Tên Đất Mẹ    - Jully Quang

14   Hát Cho Đôi Chim Quyên    - Bạch Thảo Kim Tuấn

15   Hát Giữa Vầng Trăng     - Dương Thái Dũng

16  Hát Rong Giữa Đời     - Minh Chiến

17   Hát Từ Tim-Hát Bằng Hơi Thở    - Nguyễn Quyết Thắng ban hợp ca

18   Hăy Đến Với Chúng Tôi     - Minh Chiến và Nguyễn Quyết Thắng

19   Lặng Im      - Nguyễn Quyết Thắng

20   Lần Trở Lại Banmê     - Minh Chiến

21   Lá Xanh Đời     - Ngọc Thanh

22   Lời Chim    - Tuấn Hùng

23   Một Chia Xa Suốt Trăm Năm     -  Cung My

24   Ngàn Năm Nào Ngưng Đọng     - Dương Thái Dũng

25   Ngày Rày Năm Xưa    - Nguyễn Quyết Thắng

26   Ngoài Phố     - Nguyễn Quyết Thắng

27   Nhận Diện Quê Hương     - Nguyễn Quyết Thắng

28   Những Nụ Bông Cau     - Minh Chiến Nguyễn Quyết Thắng

29   Những Tối Hoa Xưa     - Dương Thái Dũng

30   Nợ      - Nguyễn Quyết Thắng

31   Nói Với Người Du Ca Banmê      - Nguyễn Quyết Thắng

32   Ô Mai Ngày Xưa      - Dương Thái Dũng

33   Paris, Đêm Mưa      - Nguyễn Quyết Thắng

34   Phù Đổng Thiên Vương     - Nguyễn Quyết Thắng

35   Phượng Xưa     - Bạch Thảo

36   Quê Hương Tôi     - Minh Chiến

37   Sinh Nhật     - Nguyễn Quyết Thắng

38   Sử Ca      - Nguyễn Quyết Thắng

39   Suốt Đời Lang Thang     - Nguyễn Quyết Thắng

40   Thân Phận Một Mặt Trời     -  Doăn Hương

41   Thuyền Đợi      - Nguyễn Quyết Thắng

42   Tiếng Hát Vang Lên Trong Đêm Tối     - Nguyễn Quyết Thắng ban hợp ca

43   Tôi Yêu     -  Cung My

44   Trên Đỉnh Zermatt     - Nguyễn Quyết Thắng

45   Trên Vùng Khô      - Minh Chiến

46   Vẫn C̣n Tiếng Ngân     - Dương Thái Dũng

47   Vắt Tay Lên Trán      -   Thái Hiền

48   Việt Nam Hoà B́nh     - Nguyễn Quyết Thắng

49   Xin B́nh Yên Đêm Nay      - Nguyễn Quyết Thắng

50   Yêu Dấu     - Nguyễn Quyết Thắng

 

http://www.nguyenquyetthang.nl