Mục Lục Nhạc  :    A B  C  D Đ  E G  H  I K L  M  N1  N2  O P  Q R S  T1  T2  T3   U V  X Y          

     

Cái Hẹn Đầu

thơ           : 
Đoàn Văn Khánh
phổ nhạc :  Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát  :   Ngọc Huy

Ngọc Huy
     

Cái Hẹn Đầu

thơ    :     Đoàn Văn Khánh
nhạc :      Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
     

Chiều Buồn Banmê

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Minh Chiến - Nguyễn Quyết Thắng


M Chiến-NQ Thắng
     

Chiều Buồn Banmê

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát :Thiện Hạnh


NQ Thắng
     

Chiều Buồn Banmê

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Thy Hà


Thy Hà
     

Chiều Mùa Đông

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Doãn Hương


Doãn Hương
     

Cho Nhau

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Nhã Quỳnh & Thiên ThanhNhã Quỳnh
     

Cho Nhau

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Minh Chiến & Nguyễn Quyết ThắngNQ Thắng-M Chiến
     

Cho Nhau

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Thu Phong-Huy ĐốcHuy Đốc - Thu Phong
     

Cho Nhau

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Phạm Văn HưngPhan Văn Hưng
     

Cho Nhau

Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Kim Anh-Thanh-Thanh-Thạch Thông-Thu HằngTứ Ca Hương Thiền
     

Con Đường Lá Me Bay

thơ   : Thụy Khanh
nhạc : Nguyễn Quyết Thắng
tiếng hát : Nguyễn Quyết Thắng


N Q Thắng
     

Còn Những Muộn Phiền

Nguyễn Quyết Thắng phổ nhạc
thơ : NguyễN Minh Nữu

tiếng hát : Doãn Hương

Doan Hương
     
     

Cõi Đời Chiêm Bao

thơ : Trần Vấn Lệ
nhạc NguyễN Quyết THắng
tiếng hát : Lê Văn Toan


Lê Văn Toan
     
 Mục Lục