Nhạc Audio  mp3     

Nguyễn Quyết Thắng
Sáng tác-Phổ thơ và Hát cùng bằng hữu

 
   
 
  A   Anh
   Nguyễn Quyết Thắng
   Minh Chiến

 

 
      Anh
   Kiều Oanh

 

 
      Anh
   Vũ Thủy

 

 
  B   Bài Ca Sinh Nhật
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Banmê Ngày Mỗi Xa
   Thiên Thanh

 

 
      Banmê Và Mưa
   Doăn Hương

 

 
      Banmê Và Ta
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Banmê Và Ta
   Cẩm Hằng

 

 
      Banmê Và Ta
   Thu Hằng

 

 
      Banmê Về Nhớ
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Banmê Về Nhớ
   Thiên Thanh

 

 
      Banmê Về Nhớ
   Đồng Thảo 

 

 
      Banmê Về Nhớ
   Quyết Trí

 

 
      Banmê Về Nhớ
   Kiều Oanh

 

 
      Banmê Về Nhớ
   Nguyễn Kiệm

 

 
      Biền Biệt Bóng Trăng Tan
   lời : NguyễN Minh Nữu

   Phương Duy

 

 
      Biết Đâu
   thơ : Phạm Thiên Thư
   Kiều Oanh

 

 
      Biết Đâu
   thơ : Phạm Thiên Thư
   Doăn Hương

 

 
      Biển Vắng
   Nguyễn Hoàng Hà

 

 
      Bởi Thương Chàng
   thơ : NguyễN Nam An
   Hoàng Hoa

 

 
      Bởi Thương Chàng
   thơ : Nguyễn Nam An
   Doăn Hương

 

 
      Buổi Trưa Ra Đường
   thơ : Đỗ Qúi Toàn
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
  C   Cái Hẹn Đầu
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Ngọc Huy

 

 
      Cái Hẹn Đầu
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Ngọc Thanh

 

 
      Chiều Buồn Banmê
   Minh Chiến - Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Chiều Buồn Banmê
   Thiện Hạnh

 

 
      Chiều Buồn Banmê
   Thy Hà

 

 
      Chiều Mùa Đông
   Doăn Hương

 

 
      Cho Nhau
   Nhă Quỳnh - Thiên Thanh

 

 
      Cho Nhau
   Minh Chiến-Nguyễn  Quyết Thắng

 

 
      Cho Nhau
   Phạm Văn Hưng

 

 
      Cho Nhau
   Thu Phong - Huy Đốc

 

 
      Cho Nhau
   Tứ Ca : Kim Anh - Thanh Thanh
-

   Thạch Thông - Thu Hằng

 

 
      Con Đường Lá Me Bay
   thơ : Thụy Khanh
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      C̣n Những Muộn Phiền
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Doăn Hương

 

 
      Cơi Đời Chiêm Bao
   thơ : Trần Vấn Lệ
   Lê Văn Toan

 

 
      Cùng Là Một Dân Nam
   Midi

 

 
  D   Dấu Buồn Banmê
   thơ : Thế Hữu Văn Minh
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Dấu Buồn Banmê
   thơ : Thế Hữu Văn Minh
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
  Đ   Đêm Nay Ḥa B́nh
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Đêm Mơ Thấy Người Trên Biển
   thơ : Đỗ Qúy Toàn
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Đêm Mơ Thấy Người Trên Biển
   thơ : Đỗ Qúy Toàn
  
Kiều Oanh

 

 
      Đêm Mơ Thấy Người Trên Biển
  
thơ : Đỗ Qúy Toàn
   Nguyễn Hương

 

 
      Đi Vào Quê Hương
   Midi

 

 
      Đoản Ca Nguyễn Tri B́nh
   ư thơ : Đoàn Văn Khánh
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Đoàn Người Hôm Nay
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Đôi Mắt
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Doăn Hương

 

 
      Đứa Học Tṛ Trở Về
   Hợp Ca Nam

 

 
      Đứa Học Tṛ Trở Về
   Thiên Hương

 

 
      Đứa Học Tṛ Trở Về
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Đứa Học Tṛ Trở Về
   Đoàn Du Ca Nam Cali

 

 
      Đứa Học Tṛ Trở Về
   Thy Hà

 

 
      Đứa Học Tṛ Trở Về
   Thu Phong - Huy Đốc

 

 
      Đứa Học Tṛ Trở Về
   Le Văn Toan

 

 
      Đứa Học Tṛ Trở Về
   Le Văn Toan

 

 
      Đừng Quên
   Nhă Quỳnh

 

 
      Đừng Quên
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Đừng Quên
   Tứ Ca
: Kim Anh - Thanh Thanh -
   Thạch Thông - Thu Hằng

 

 
      Đường Về Banmê
   Thiên Thanh - Tố Thơ -Phụng Các

 

 
      Đường Về Banmê
   Doăn Hương

 

 
  E   Em
   thơ : Cung Vũ
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Em
   thơ : Cung Vũ
   Quyết Trí

 

 
      Em Bước Xuống Chùa
   thơ : Nguyễn Hoàn Nguyên
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Em Sẽ Là
   thơ : Vũ Thị Thiên Thu
   Fa Thăng

 

 
  G   Ghi Tại Trại Tạm Cư Banmê
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Ghi Tại Trại Tạm Cư Banmê
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Doăn Hương

 

 
      Giang Châu-Tiếng Hát Lên Trời
   Giang Châu
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Gịng Ăn Năn
   thơ : NguyễN Minh Nữu
   Midi

 

 
      Giống Ṇi Việt Nam
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Gọi Tên Đất Mẹ
   Jully

 

 
  H   Hát Cho Đôi Chim Uyên
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Bạch Thảo-Kim Tuấn

 

 
      Hát Cho Đôi Chim Uyên
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Ngọc Huy

 

 
      Hát Cho Đôi Chim Uyên
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Cung My

 

 
      Hát Cho Những Kẻ Yêu Nhau
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Doăn Hương

 

 
      Hát Để Xông Đất Mới Cho Quê Hương
   Midi

 

 
      Hát Giữa Vầng Trăng
   lời : Đoàn Văn Khánh
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Hát Giữa Vầng Trăng
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Vũ Thủy

 

 
      Hát Rong Giữa Đời
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Minh Chiến

 

 
      Hát Từ Tim-Hát Bằng Hơi Thở
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Hát Từ Tim-Hát Bằng Hơi Thở
   Trần Huân-Khánh Huyền

 

 
      Hăy Đến Với Chúng Tôi
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Ḥa B́nh-Hỡi Em Yêu
   Midi

 

 
      Hoa Trắng Banmê
   Đức Hạnh

 

 
  L   Lặng Im
   ḥa âm : Nguyễn Khâm
   Nhă Quỳnh

 

 
      Lặng Im
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Lặng Im
   Nga Mi

 

 
      Lặng Im
   Doăn Hương

 

 
      Lần Trở Lại Banmê
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Minh Chiến

 

 
      Lần Trở Lại Banmê
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Thu Hằng - Phạm Văn Hưng

 

 
      Lần Trở Lại Banmê
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Phạm Yên

 

 
      Lần Trở Lại Banmê
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Ánh Tuyết

 

 
      Lá Xanh Đời
   lời : Nguyễn Minh Nữu
   Ngọc Thanh

 

 
      Lá Xanh Đời
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Ngọc Huy

 

 
      Lời Chim
   Thanh Hồ

 

 
      Lời Chim
   Tuấn Hùng

 

 
      Lời Chim
   Thiện Hạnh

 

 
      Lời Chim
   Thu Hằng

 

 
      Lời Chim
   Thiên Hương-Nguyễn Trọng.Hoàng

 

 
      Lời Này Cho Em
   Thanh Hồ

 

 
      Lời Này Cho Em
   Quyết Trí

 

 
      Lời Nhắn Nhủ Mai Sau
   Midi

 

 
      Lời Tỏ T́nh Chưa Nói
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Ngọc Huy

 

 
      Ly Ca
   Midi

 

 
  M   Mẹ Vẫn Ngồi Đây
   Midi

 

 
      Mở Cửa Ra Em
   thơ : Đỗ Qúy Toàn
   Quốc Trường- Thiên Thanh

 

 
      Mở Cửa Ra Em
   thơ : Đỗ Qúy Toàn
   Fa Thăng

 

 
      Mở Cửa Ra Em
   thơ : Đỗ Qúy Toàn
   Thu Phong

 

 
      Một Chia Xa Là Suốt Trăm Năm
   thơ : Phan Các Chiêu Hằng
   Cung My

 

 
      Một Thời Riêng Ta
   Tuấn Hùng

 

 
      Mơ Ước Ngày Về
   thơ : Thích Quảng Độ
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Mù Sương
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Ngọc Huy

 

 
      Mù Sương
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Doăn Hương

 

 
  N   Ngàn Năm Nào Ngưng Đọng
   thơ : Nguyễn Hoàn Nguyên
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Ngày Rày Năm Xưa
   thơ : Phan Ni Tấn
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Ngày Tháng Tàn Phai Nào
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Doăn Hương

 

 
      Ngày Việt Nam
   Midi

 

 
      Ngoài Phố
   thơ : Thái Trung
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Người Nhớ Người Quên
   thơ : Bùi Bích Tâm
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Nhận Diện Quê Hương
   Nguyễn Quyết Thắng

]

 
      Như Đôi T́nh Nhân Đầu Tiên
   Minh Đặng

 

 
      Như Đôi T́nh Nhân Đầu Tiên
   Doăn Hương

 

 
      Những Nụ Bông Cau
   Minh Chiến - Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Những Nụ Bông Cau
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Những Nụ Bông Cau
   Phượng Quỳnh - Bảo Thu

 

 
      Những Nụ Bông Cau
   Dương Thái Dũng

 

 
      Những Nụ Bông Cau
   Bích Vân

 

 
      Những Nụ Bông Cau
   Doăn Hương

 

 
      Những Tối Hoa Xưa
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Cung My

 

 
      Những Tối Hoa Xưa
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Những Tối Hoa Xưa
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Phương Ân

 

 
      Những Tối Hoa Xưa
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Phạm Văn Hưng - Thu Hằng

 

 
     Những Tối Hoa Xưa
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Vành Khuyên

 

 
      Niềm Ước Thanh B́nh
   Doăn Hương

 

 
      Nợ
   thơ : Cao Bá Hưng
   Fa Thăng

 

 
      Nói Với Người Du Ca Banmê
   Thanh Nam - Kim Hương

 

 
      Nói Với Người Du Ca Banmê
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Nụ Cười Sen Ngát
   lời : Đoàn Văn Khánh
   Ngọc Huy

 

 
  O   Ô Mai Ngày Xưa
   lời : Nguyễn Minh Nữu
   Ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Ô Mai Ngày Xưa
   lời : Nguyễn Minh Nữu
   Ngọc Huy

 

 
  P   Paris, Đêm Mưa
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Phù Đổng Thiên Vương
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Phượng Xưa
   lời : Nguyễn Minh Nữu
   Bạch Thảo

 

 
      Phượng Xưa
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Đồng Thảo

 

 
      Phượng Xưa
   lời NguyễN Minh Nữu
   Phương Ân

 

 
      Phượng Xưa
   lời : Nguyễn Minh Nữu
   Thy Hà

 

 
      Phượng Xưa
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Phạm Văn Hưng

 

 
  Q   Quê Hương Tôi
   thơ : Du Ca Kiên Giang
   Minh Chiến

 

 
      Quê Hương Tôi
   thơ : Du Ca Kiên Giang
   Ngọc Thanh

 

 
  R   Rong Chơi
   thơ : Đặng Thị Quế Phượng
  
Thiên Thanh

 

 
      Rong Chơi
   thơ : Đặng Thị Quế Phượng
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Rồi Sẽ Quên Đi
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Doăn Hương

 

 
  S   Sao Khuya
   thơ : Phạm Thiên Thư
   Minh Đặng

 

 
      Sao Khuya
   thơ : Phạm Thiên Thư
   Doăn Hương

 

 
      Sử Ca
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Suốt Đời Lang Thang
   thơ : Đoàn Văn Khánh
    Fa Thăng

 

 
      Suốt Đời Lang Thang
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Tuấn Hùng

 

 
      Suốt Đời Lang Thang
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Kiều Oanh

 

 
  T   Tẩy Trần
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   hoà âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Thân Phận Một Mặt Trời
   Doăn Hương

 

 
      Thưa Mẹ Cuối Năm
   thơ : Nguyên Nghĩa
   Tuấn Hùng

 

 
      Thu Quỳnh
   thơ : NguyễN Ngọc Dũng
   Ngọc Huy

 

 
      Thu T́nh Nhân
   lời : Nguyễn Minh Nữu
   Doăn Hương

 

 
      Thuyền Đợi
   thơ :  Y Dịch
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Tiến Bước
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Tịch Mịch
   thơ : Đặng Thị Quế Phượng
   Fa Thăng

 

 
      Tiếng Hát Vang Lên Trong Đêm Tối
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Tiếng Hát Ven Sông
   ḥa âm : Nguyễn Khâm
   Nhă Quỳnh

 

 
      Tiếng Hát Ven Sông
   ḥa âm : Nguyễn Khâm
   Thảo Quyên

 

 
      Tiếng Khóc
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Doăn Hương

 

 
      Tiếng Khóc
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Tiếng Rống Lớn
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      T́nh Đầu Thời Mới Lớn
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Dương Thái Dũng

 

 
      T́nh Đầu Thời Mới Lớn
   thơ : Đoàn Văn Khánh
   Nguyền Quyết Thắng

 

 
      Tôi Cứ Phải Hỏi
   thơ : Trangđài Glassey-Trầnguyễn
   Lê Văn Toan

 

 
      Tôi Cứ Phải Hỏi
   thơ : Trangđài Glassey-Trầnguyễn
   Trần Lăng Minh

 

 
      T́nh Mơ
   Thiên Thanh

 

 
      Tôi Cứ Phải Hỏi
   Lê Văn Toan

 

 
      Tôi Yêu
   Cung My

 

 
      Tôi Yêu
   Tuấn Hùng

 

 
      Tôi Yêu
   Kiều Oanh

 

 
      Tôi Yêu
   Thy Hà

 

 
  Tôi Yêu
   Hợp Ca-Cự
u Học Sinh Trung Học BMT

 

      Trên Đỉnh Zermatt
   Nhă Quỳnh

 

 
      Trên Đỉnh Zermatt
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Trên Đỉnh Zermatt
   Nga Mi

 

 
      Trên Đỉnh Zermatt
   Thảo Quyên

 

 
      Trên Đỉnh Zermatt
   Quyết Trí

 

 
      Trên Vùng Lá Khô
   Minh Chiến

 

 
      Trên Vùng Lá Khô
   Vũ Thủy

 

 
      Từ Xứ Uất Kim Hương
   thơ : Đào Quốc Bảo
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
  V   Vẫn C̣n Tiếng Ngân
   thơ : NguyễN Thị Vành Khuyên
   ḥa âm : Dương Khắc Linh
   Dương Thái Dũng

 

 
      Vẫn C̣n Tiếng Ngân
   thơ : NguyễN Thị Vành Khuyên
   Vành Khuyên

 

 
      Vang Danh Lạc Hồng
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Vắt Tay Lên Trán
  
Hợp Ca _Nguyễn Khâm

 

 
      Vắt Tay Lên Trán
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Vắt Tay Lên Trán
   Thái Hiền

 

 
      Vắt Tay Lên Trán
   Nguyễn Hương

 

 
      Vắt Tay Lên Trán
   Diễm Chi

 

 
      Vắt Tay Lên Trán
   Thu Phong - Huy Đốc

 

 
      Vắt Tay Lên Trán
   Vành Khuyên

 

 
      Về Biển Đông
   lời : Nguyễn Minh Nữu
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Về Nhớ
   thơ : NguyễN Minh Nữu
   Doăn Hương

 

 
      Việt Nam Và Hoà B́nh
   Ư thơ : Hoàng Khởi Phong
   Fa Thăng

 

 
      Vô Sự
   thơ : Doăn Quốc Vinh
   Doăn Hương

 

 
  X   Xin B́nh Yên Đêm Nay
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Xích Lô
   thơ : Trần Vấn Lệ
   Fa Thăng

 

 
      Xuân Sang
   Thiên Thanh - Phượng Các - Tố Thơ

 

 
      Xuân Sang
   Doăn Hương

 

 
  Y   Yêu Dấu
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Yêu Dấu
   lời : NguyễN Minh Nữu
   Minh Chiến

 

 
       
   

 Nhạc Thiếu Nhi

 
     

 

 
      Chào Ông Bà
   Nhạc Thiếu Nhi

 

 
      Đi Ô Tô
   Nhạc Thiếu Nhi

 

 
      Em Bé Ngoan
   Nhạc Thiếu Nhi

 

 
      Khóc Nhè
   Nhạc Thiếu Nhi

 

 
      Leo Trèo
   Nhạc Thiếu Nhi

 

 
      Mười Ngón Tay
   Nhạc Thiếu Nhi

 

 
      Thăm Vườn
   Nhạc Thiếu Nhi

 

 
      Trung Thu
   Nhạc Thiếu Nhi

 

 
       
   

Nhạc Thiền

 

 
      Cây Sồi Năm Xưa 
   nhạc thiền Tịnh Thủy 
   tiếng hát Nguyễn Quyết Thắng

 

 
      Tao Ngộ 
   nhạc thiền Tịnh Thủy 
   tiếng hát Nguyễn Quyết Thắng

 

 
       Đạt Đạo 
    nhạc thiền Tịnh Thủy 
    tiếng hát Nguyễn Quyết Thắng

 

 
     Tâm Hồn Em
   nhạc thiền Tịnh Thủy
   tiếng hát Nguyễn Quyết Thắng
 

 

 
       Xuân 
    nhạc thiền Tịnh Thủy 
    tiếng hát Nguyễn Quyết Thắng
  

 

 
       
       
   

Audio Sinh Hoạt


 

 
      Phỏng vấn du ca Fa Thăng 
   Trangđài Glassey-Trầnguyễn  thực hiện

 

 
      MC Ngô Thụy Chương giới thiệu  
   Ng Đắc Trung với những kỷ niệm

 

 
      MC Ngô Thụy Chương giới thiệu  
   Trần Quốc Tuấn với những kỷ niệm

 

 
      MC Ng Điền Lăng giới thiệu 
   Trần Đức Thành với những kỷ niệm

 

 
      MC Nguyễn Minh Nữu  giới thiệu 
   tập nhạc T́nh Yêu-Quê Hương và Thân Phận 

 

 
       
       

Copy right  © . Nguyen Quyet Thang . All Rights Reserved