Em Bước Xuống Chùa

thơ
Nguyễn Hoàn Nguyên

* Nguyễn Quyết Thắng phổ thành ca khúc với tiếng hát Dương Thái Dũng.

Xuống chùa tàn đóa hoa mai
Tàn con bướm lượn tàn phai vóc ngà
Ni cô rất mực thật thà
Tán hoa tán cả sơn hà phất phơ

Ðất xưa nay rất ơ hờ
Trời xưa cô độc vô bờ ni ơi
Tuy nhiên ni rất tuyệt vời
Dắt dìu quốc độ đùa chơi xá gì

 

 

 

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved