Time Square, New York

Nguyễn Minh Nữu

Giữa cả ngàn người ở Times Square.
Em ở phía nào sao anh không thấy
Thấp thoáng rất quen ở quanh đâu đấy
hơi thở ai thơm mùi biển Thái B́nh

Giữa cả ngàn người, cả trăm ngữ điệu
Ḥa lẫn chật đường
 
New York chiều nay
Làm sao anh gặp được cái đắm say
Của cái ngày xưa mưa bay Đà Lạt

Ở Times Square chiều nay bát ngát
Có kẻ lạc đường chân bước phân vân
Mặt trời xuống rồi đêm Manhattan
Nhiều lần anh quay về sau t́m kiếm

Người rất đông người mà sao quá hiếm
Một đôi mắt huyền đăm đắm trông ngang
Anh vẫn là anh một khách lang thang
Quanh quẫn măi giữa hàng hàng lớp lớp

Ơi nỗi ưu phiền chén đời quá hớp
New York đêm về ngợp bóng đèn loang
Em ở đâu rồi Châu Á hồn hoang
Giữ lấy ḷng anh một chàng lăng tử.

Nguyễn Minh Nữu
Apr. 10, 2013