Ngàn Năm Nào Ngưng Ðọng
thơ
Nguyễn Hoàn Nguyên

* Nguyễn Quyết Thắng phổ thành ca khúc với tiếng hát Dương Thái Dũng.

 

Mở kinh đọc vi vu
Khoác áo xuống lưng đồi
Hạt bụi bay trong nắng
Quốc độ đầu gậy tre

Dấu dép trên đồi xưa
Trôi mất theo xuân rồi
Gần hai ngàn năm tuổi
Thiền sư nay đã già
Hóa thân chàng thi sĩ

Ngôn ngữ chẳng là hoa
Nở ra trong tịch mịch
Ngôn ngữ dựng lời không
Thét gọi hồn sử lịch

Gần hai ngàn năm chẵn
Hay hơn bốn ngàn năm
Ngàn năm nào ngưng đọng
Em mỉm cười vô ưu

 

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved