Mai Rày Hơn Xưa
Cho T.A

( Họa bài "Ngày Rày Năm Xưa" của Phan ni Tấn -do Nguyễn Quyết Thắng đã  phổ nhạc)


Lòng thầm thấp 1 nén hương
Ðưa lời khấn hỏi bốn phương đâu nhà ?
Nhìn em , muôn nỗi xót xa
Ðâu ngày xưa dưới trăng tà ấm êm ?

Trời mưa ?, sao mắt ướt nhem !
Bước trong vũng tối , ôi ! thèm ánh trăng
Chỉ tay , Phật dạy : " Rất gần ,
Phật trong tâm đấy " ... Sao thân héo gầy ?

Lên chùa , lục sách , tìm thầy ...
Gian nan , vất vã , vẫn  đầy thành tâm
Tỉnh đôi giây .. , lại mê lầm !
Mặn , chay , nhẫn nhịn .. chẳng nhầm chi luôn !?

Mạch sông dần cạn , xa nguồn
Ngàn ngày gió thoảng , 1 luồng mây bay
Nhìn trăng , cao quá tầm tay !
Dò theo đường Phật ... ngày rày năm xưa

Cầu trăng lên , sáng mặt , tay
Em cười an lạc .. mai rày hơn xưa

AnNaDa
( Kỷ niệm khoá tu học Âu châu 14 , Wymondham -Anh quốc )For your smiles happpier than ever before ..

( For T.A )

 I burn an incense stick in the heart lonesome
To send the prayers, asking where to be home
At sight of you, emerge ceaseless surges of anguish...!
 The harmonious past under the waning moon has vanished

Teardrops are wetting your eyes or .. it's raining ?
Plođing in the dark, wére for the moonlight craving
Pointing out the way, Buđha did teach clearly:
" Buđha nature is inside us " .. So, why our souls, bodies weary!?

Going to temples, searching for Teachings, studying Texts holỵ,
We're still waiting with truthful hearts through the difficulty
A few seconds awake, then.. fall in ignorance again !
No effects though we keep endurance, from bad things abstain!

Far from the source, the ground water almost dries out
Thousands of days pass like a gust of breeze, a cloud
Oh! Beyond man's reach, where is the moon skyhigh?
You try to trace the path of Buđha despite the twilight

I pray for the moon to rise, to shine your face without cease
For your smiles happier than ever before, in true peace

AnNaDa

( Phỏng dịch bài Mai rày hơn xưa )


 

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved