Huyền - Sử - Thơ
Tuyển Tập Thơ
Võ Thị Xuân Ðào
Mục Lục

01 Mê Linh
02
Nhị Kiều Tướng Quân
03
Phù Ðổng Thiên Vương
04
Sơn Tinh - Thủy Tinh
05
Trinh Nhất Phu Nhân
06
Trưng Nữ Vương
07
Trọng Thủy Mỵ Châu
 

 

 

 

 

 

Mê Linh
 

Ðêm Mê Linh khí hùng nổi dậy
Báo thù chồng hận nước ra tay
Phấn son nào quản thân gầy
Gươm vàng áo trận từ đây gió ngàn

Cỏi bắc phương giặc bàng hoàng chạy
Chốn nhà Nam lừng lẩy Nhị Trưng
Quân ca chiến thắng tưng bừng
An dân lạc nước bốn phương giao hoà

Tướng Phục ba quân vây trăm ngã
Quyết cùng Bà một dạ tranh đua
Hát Giang sóng bạc mây thưa
Trầm thân ngọc tiết anh thư muôn đời

Trời tháng hai gió hiu hiu thổi
Khí tung trời bao nỗi truân chuyên
Chút tình xin gởi niềm riêng
Bên bờ sương khói đáp đền ân sâu


Võ Thị Xuân Ðào

 

 

 

Nhụy Kiều Tướng Quân
Triệu Thị Chinh
 

Biển đông chém cá tràng kình
Ðạp đầu sóng dữ vươn mình cuồng phong
Dẹp tan quân cướp quyết lòng
Cứu dân giúp nước thoát vòng cùm gông

Cùng anh giử lấy Cửu chân
Giáp vàng voi trận danh xưng Nhụy Kiều
Giao châu Lục Dận Ngô triều
Cất quân vây hãm quyết liều thân hoa

Ðời sau nhớ đến gương Bà
Miếu thờ Nam Ðế phong là phu nhân
Phú điền Thanh hoá hồng ân
Thị Chinh họ Triệu thánh nhân anh hùng
 

Võ Thị Xuân Ðào

 

 

Phù Ðổng Thiên Vương
 
 
 

Hùng Vương thứ sáu tục truyền
Giặc Ân sức mạnh đánh xuyên cõi bờ

Chuyện rằng Phù Ðổng trẻ thơ
Xin gươm ngựa sắt dưới cờ dẫn quân

Vươn vai biến dạng kiêu hùng
Phá tan quân giặc lẫy lừng chiến công

Lập đền dân chúng khói hương
Nghìn năm bia đá Sóc Sơn kính thờ


Võ Thị Xuân Ðào

 

 

 

Sơn Tinh - Thủy Tinh


Sơn tinh
Ta đầu đội ánh thái dương
Mang cầm thú lễ Mỵ nương châu trần
Trăm năm xin được về gần
Có nhau sớm tối muôn phần hân hoan

Mỵ Nương

Giã cha khăn áo theo chàng
Non xanh nước biếc giăng hàng đón đưa
Từ nay trăng gió bốn mùa
Mây đan áo lụa sao thưa gối đầu

Thủy Tinh
Ta mang hải sản ngọc châu
Dâng vua cha lễ sớm cầu Mỵ Nương
Từ nay bờ cõi an khương
Nước xanh sóng bạc bốn phương giao hoà

Hùng Vương
Hùng Vương mười tám phán rằng
Mỵ nương nay đã theo chồng về non
Nầy đây châu ngọc hãy còn
Trả ngươi biển cả vẹn toàn trước sau

Giặc đuổi
Lưng trời tiếng nhạc giao duyên
Mừng Sơn Tinh kết lời nguyền sắt son
Bỗng dưng sấm sét nổ dòn
Bao nhiêu nước đuổi theo non lạ thường

Thuỷ tinh tức giận vô chừng
Hàng năm mang nước tràn dâng cõi bờ
Tiếc chi một chút duyên hờ
Mang trăm họ đổ xuống bờ điêu linh


Võ Thị Xuân Ðào

 

 

 

 

Trinh Nhất Phu Nhân
Triệu Thị Chinh
 

Lên núi cao thách cùng gió dữ
Xuống biển đông chém cá tràng kình
Trường giang sóng bủa quanh mình
Vang danh gái Triệu thị Chinh bấy giờ

Xếp yếm đào không làm tôi tớ
Khoát chiến y một thuở tung trời
Voi vàng trận mạc nơi nơi
Rèn quân luyện tướng giúp đời an dân

Tướng nhà Ngô Giao châu Lục Dận
Kéo quân về vây khổn Cửu chân
Giao tranh cùng giặc bao lần
Bồ điền vây khổn liều thân Nhụy Kiều

Lý Nam Ðế đoái công lập miếu
Sắc phong Bà Trinh Nhất Phu Nhân
Phú điền Thanh hoá nhớ ân
Trung trinh liệt nữ tướng quân muôn đời


Võ Thị Xuân Ðào

 

 

 

Trưng Nữ Vương

Thi Sách
Oán Tô Ðịnh hại dân ta
Lên rừng xuống biển ngọc ngà hiến dâng
Thẹn ta sức mọn gươm cùn
Bút thần thánh cũng không dung bạo tàn

Trưng Trắc
Chàng vào trong chốn sói lang
Thương dân yêu nước gian nan chẳng từ
Thiếp về khép cửa phòng thư
Chờ chàng cho tron duyên tơ nghĩa tình

Trưng Nhị
Quê nhà nhận được hung tin
Thù riêng hận nước Mê Linh định ngày
Gươm vàng voi trắng từ đây
Ðuổi quân giặc cướp chốn nầy bình an

Mã Viện
Phục Ba Mã Viện tiến quân
Quyết cùng nhị tướng tranh hùng cỏi nam
Ðuổi theo đến tận Hát Giang
Sức cùng lực cạn mênh mang bến bờ

Tuẩn tiết
Tiếc cho gấm vóc cơ đồ
Ba năm xây dựng bây giờ cũng tan
Thân nầy gởi lại Hát Giang
Nghìn sau hậu thế gương vàng sáng soi

Trầm hương đốt giữa mây trời
Tế hồn Trưng nữ một đời anh linh

Võ Thị Xuân Ðào

 

 

 

Trọng Thuỷ Mỵ Châu

Trọng Thủy
Cha con hiếu đạo làm đầu
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu ngút ngàn
Ta về bên ấy vấn an
Mai sau loạn lạc tìm nàng chốn đâu?

Mỵ Châu
Theo đường lông ngỗng rừng sâu
Xin chàng còn nhớ duyên đầu tìm nhau
Dù cho bốn phía binh đao
Cổ Loa thành cũng không vào được đâu

An Dương Vương
Theo cha tìm chốn bôn đào
Bao nhiêu cung nỏ thành cao chẳng còn
Nầy qua bao núi cùng non
Biển đông chắn lối giặc còn bên lưng

Thần Kim Qui
Sóng cao lấp lánh Qui Thần
Báo cho Vương giặc bên thân cận Ngài
Nỏ thần đã mất về tay
Giang sơn gấm vóc từ nay về người


Tự vẫn
Gươm vàng đẩm giọt máu tươi
Oan khiên kết tụ lưu đời ngọc châu
Trầm thân Trọng Thuỷ giếng sâu
Ðời sau rửa ngọc muôn màu đẹp xinh
Trần ai lưu lại chút tìnhVõ Thị Xuân Ðào


Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved