Ðường thi
Tuyển Tập Thơ
Võ Thị Xuân Ðào phỏng dịch


  
  Tiểu Sử


Mục Lục


01
Xuân Tứ
02
Thu Phố Ca
03
Việt Trung Lãm Cổ
04
Thái Liên Khúc
05
Xuân Nhật Ðộc Chước
06
Giang Ha Biệt Tống Chi Ðể
07
Xuân Da Biệt Hữu Nhân
08
Văn Lân Gia Lý Tranh
09
Vãn Thứ Nhạc Hương Huyện
10
Tạp Thi
11
Cảm Tác
12
Phục Sầu
13
Trung Thu
14
Lâm Giang Tống Hạ Tiêm
15
Thập Thất Da Ðối Nguyệt
16
Giang Hán
17
Khúc Giang
18
Hậu Cung Từ
19
Chiêu Quân Từ
20
Tư Phụ Mi
21
Thái Liên Khúc
22
Thu Sơn
23
Bạc Tần Hoài
24
Tặng Biệt
25
Giang Lâu Thư Hoài
26
Dạ Vũ Ký Bắc
27
Tảo Khởi
28
Vô Ðề
29
Khúc Trì Hà
30
Ðộ Tương Giang

 

 Xuân tứ

Yên thảo như bích ti
Tần lang đê lục chi
Ðương quân hoài qui nhật
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức
Hà sự nhập la vì

Lý Bạch

 

Tình xuân

Cỏ Yên vừa chớm lơ thơ
Cành dâu Tần đã xanh mơ lúc nào
Quê nhà chàng nhớ xuyến xao
Biết chăng ruột thắt gan bào thiếp thương
Gió xuân vốn dĩ lạ thường
Lang thang trướng rũ màn buông cớ gì ?

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

 

Thu phố ca

Bạch phát tam thiên trượng
Ly sầu tự cá trường
Bất tri minh cảnh lý
Hà xứ đắc thu sương

Lý Bạch

 

Bài hát sương thu

Ba nghìn trượng tóc bạc đầu
Chia xa dằng dặc nổi sầu tơ vương
Biết đâu cảnh sáng như gương
Chốn nào cho thấy màn sương thu nầy

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Việt trung lãm cổ

Việt Vương Câu Tiển phá Ngô qui
Chiến sĩ hoàn gia tận cẩm y
Cung nữ như hoa mãn xuân điện
Chỉ kim vô hữu giá cô phi

Lý Bạch

 

Cảnh cũ người xưa

Việt Vương Câu Tiển thắng Ngô
Trở về quê cũ áo cờ tung bay
Cung nga mắt sáng mày ngài
Sao nay chỉ thấy gió bay la đà

Võ thị Xuân Ðào ( phỏng dịch )

 

 

Thái liên khúc

1
Nhược Da khê bạng thái liên nữ
Tiếu cánh hà hoa cộng nhân ngữ
Nhật chiếu tân trang thuỷ để minh
Phong phiêu hương duệ không trung cử

2
Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang
Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương
Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ
Kiến thử trì trù không đoạn trường

Lý Bạch

 

Hái sen

1
Hái sen thiếu nữ bên ngòi
Cánh hoa nở với tiếng cười lao xao
Nước gương trang điểm nắng đào
Áo thơm hương lụa bay vào không gian

2
Bên nguồn thưởng ngoạn bao chàng
Liễu lao xao bước rộn ràng năm ba
Êm êm nhạc ngựa đường hoa
Dùng dằng ngơ ngẩn dặm xa quên về

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Xuân nhật độc chước

Xuân phong phiến thục khí
Thuỷ mộc vinh xuân huy
Bạch nhật chiếu luc thảo
Lạc hoa tán thả phi
Cô vân hoàn không sơn
Chúng điếu các dĩ qui
Bỉ vật giai hữu thác
Ngô sinh độc vô y
Ðối thử thạch thượng nguyệt
Trường tuý ca phương phi

Lý Bạch

 

Ngày xuân độc ẩm

Nồng nàn hơi ấm mùa xuân
Long lanh soi bóng, nước cành giao nhau
Rạng ngày cỏ biếc lao xao
Hoa tàn theo gió chốn nào bay xa
Non cao một dãy mây qua
Chim đàn về tổ an hoà líu lo
Nhỏ nhoi muông thú nương nhờ
Thân ta đơn độc bơ vơ chốn nầy
Trăng soi gương đá sáng ngời
Trong trời hát khúc ca say mõi mòn

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Giang Hạ biệt Tống Chi Ðể

Sở thuỷ thanh nhược không
Dao tương bích hải thông
Nhân phân thiên lý ngoại
Hứng tại nhất bôi trung
Cốc điểu ngâm tình nhật
Giang viên khiếu vãn phong
Bình sinh bất há lệ
Ư thử khấp vô cùng

Lý Bạch

 

Giã bạn

Sở giang xanh ngắt chân trời
Một lòng xuôi mãi biển khơi ngút ngàn
Người đi nghìn dặm quan san
Dường như gang tấc đôi đàng cùng nhau
Chim kêu hang vắng u sầu
Ðầu sông vượn hú về đâu gió chiều
Từ xưa chưa khóc bao giờ
Sao nay lệ đổ đôi bờ không thôi

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Xuân dạ biệt hữu nhân

Ngân chúc thổ thanh yên
Kim tôn đối ỷ diên
Ly đường tư cầm sắt
Biệt lộ nhiễu sơn xuyên
Minh nguyệt ẩn cao thụ
Trường hà một hiển thiên
Du du lạc dương khứ
Thử hội tại hà niên

Trần Tử Ngang

 

Ðêm xuân từ biệt

Mang mang nến bạc khói xanh
Chén vàng đối mặt long lanh ý tình
Giã nhà nhớ tiếng đàn tranh
Quanh co lối tiển núi xanh một màu
Vầng trăng lấp lánh cành cao
Ngân hà một dãi sáng sao giữa trời
Lạc Dương chốn ấy mù khơi
Biết bao năm nữa tái hồi cùng nhau

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Văn lân gia lý tranh

Bắc đẩu hoành thiên dạ dục lan
Sầu nhân ỷ nguyệt tứ vô đoan
Hốt văn họa các Tần tranh dật
Tri thị lân gia Triệu nữ đàn
Khúc thành hư ức thanh nga liễm
Ðiêu cấp dao liên ngọc chỉ hàn
Ngân toả trùng vi thích vị tịch
Bất như miên khứ mộng trung khan

Từ An Trinh

 

Tiếng đàn bên kia

Rạng ngày Bắc Ðẩu xoay ngang
Người buồn xao xuyến bàng hoàng bên trăng
Gác cao thấp thoáng tranh Tần
Nhà bên Triệu Nữ tiếng đàn ngân nga
Khúc đâu dứt ủ mài ngài
Cung cao bậc thấp đau tay ngọc ngà
Lặng thinh khóa bạc màn tơ
Có chăng trong giấc mộng mơ thấy nàng

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Vãn thứ Nhạc Hương huyện

Cố hương yểu vô tế
Nhật mộ thả cô chinh
Xuyên nguyên mê cựu quốc
Ðạo lộ nhập biên thành
Dã thú hoang yên đoạn
Thâm sơn cổ mộc bình
Như hà thử thì hận
Kích kích dạ viên minh

Trần Tử Ngang

 

Chiều qua huyện Nhạc Hương

Bóng đơn quê cũ mịt mờ
Ngày tàn thêm vắng đường thơ thẩn đường
Bãi sông ngỡ chốn cố hương
Dẩn vaò thành một con đường vòng quanh
Khói bay muôn thú an lành
Núi sâu cây lớn rừng xanh ngút ngàn
Buồn thương lòng hỏi miên man
Ðêm sâu im tiếng chứa chan vượn sầu

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Tạp thi

Quân tự cố hương lai
Ưng tri cố hương sự
Lai nhật ỷ song tiền
Hàn mai trước hoa vị ?

Vương Duy

 

Nổi nhớ

Chàng từ quê cũ đến đây
Biết bao là chuyện tỏ bày cùng ai
Trước song ngày nọ ra đi
Có còn đua nở bao kỳ Hàn mai ?

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Cảm tác

Văn chương thiên cổ sự
Ðắc thất thốn tâm tri
Tác giả giai thù biệt
Thanh danh khởi lãng thuỳ

Ðỗ Phủ

 

Cảm tác

Văn chương là chuyện muôn đời
Có chăng được mất do người ta thôi
Khác chăng mỗi vẽ vẹn mười
Giử thanh danh mãi sáng ngời về sau

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Phục sầu

Vạn quốc thượng nhung mã
Cố viên kim nhược hà ?
Tích qui tương thức thiểu
Tảo dĩ chiến trường đa

Ðổ Phủ

 

Lại buồn
Muôn nơi chiến mã áo bào
Hỏi khu vườn cũ thế nào giờ đây
Năm xưa bạn hữu nơi nầy
Vì đâu bãi chiến từ nay trở thành

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Trung thu

Thu cảnh kim tiêu bán
Thiên cao nguyệt bôi minh
Nam lâu thuỳ yến thưởng
Ty trúc tấu thanh thanh

Ðỗ Phủ

 

Trung thu

Ðêm thu một nửa long lanh
Lưng trời treo ánh trăng xanh sáng ngời
Lầu nam yến tiệc chơi vơi
Ðàn lên sáo trổi hoà đôi nhẹ nhàng

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Lâm giang tống Hạ Tiêm

Bi quân lảo biệt lệ triêm cân
Thất thập vô gia vạn lý thân
Sầu kiến chu hành phong hựu khởi
Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân

Ðổ Phủ

 

Tiễn bạn

Bạn già gạt lệ chia xa
Bảy mươi tuổi đã cửa nhà biết đâu
Gió trời thổi mãi thuyền sầu
Bạc đầu sóng vối bạc đầu khách thương

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Thập thất dạ đối nguyệt

Thu nguyệt nhưng viên dạ
Giang thôn độc lão thân
Quyễn liêm hoàn chiếu khách
Ỷ trương cách tuỳ thân
Quang xạ tiềm cầu động
Minh phiên túc điểu tần
Mao trai y quất dữu
Thanh thiết lộ hoa tân

Ðỗ Phủ

 

Trăng mưòi bảy

Trăng tròn treo giữa đêm thu
Cùng ta chiếc bóng đìu hiu một mình
Cuốm rèn trăng chiếu lung linh
Phất phơ gậy trúc bóng hình theo chân
Rồng bay theo ánh trong ngần
Chim ngơ ngẩn ngắm ánh trăng rạng ngời
Lều tranh quýt bưởi chung đôi
Mong manh vừa chớm nụ tươi mượt mà

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Giang Hán

Giang hán tư quy khách
Càn khôn nhất hủ nho
Phiến vân thiên cộng viển
Vĩnh dạ nguyệt đồng cô
Lạc nhật tâm do tráng
Thu phong bệnh dục tô
Cổ lai tồn lão mã
Bất tất thủ trường đồ

Ðỗ Phủ

 

Giang hán

Ở Giang Hán nhớ quê nhà
Ðất trời chỉ một đồ già đấy thôi
Mây bay về hướng xa xôi
Trăng trong đêm vắng đơn côi ngắm hoài
Ngày tàn tâm vẩn chưa phai
Bệnh xưa theo gió thu bay ngút ngàn
Ngựa già giữa chốn trần gian
Ðường xa nào quản miên man chạy hoài

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Khúc giang

1
Nhất phiến phi hoa giảm khước xuân
Phong phiêu vạn điển chính sầu nhân
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần
Giang thượng tiểu đường sào phí thuý
Uyển biêb cao trũng ngoạ kỳ lân
Tế suy vật lý tuy hành lạc
Hà dụng phù danh bạn thử thân

2
Triều hồi nhật nhật điển xuân y
Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu
Nhân sinh thất thập cổ lai hi
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện
Ðiểm thuỷ thanh đình khoản khoản phi
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển
Tạm thì tương thưởng mạc tương vi

Ðỗ Phủ

 

 

Giang Hán

1
Hoa rơi một cánh tan xuân
Phất phơ trong gió buồn dâng nảo lòng
Ngắm nhìn hoa rụng bâng khuâng
Thương chi chén rượu hàng thần tráo trân
Chim xây tổ mái bên sông
Trên gò cao bóng kỳ lân cuối vườn
Chuyện đời nghĩ lại vui hơn
Công danh phù phiếm tâm hồn an nhiên

2
Ta ngày giũ áo từ quan
Bên sông chén rượu miên man quay về
Bốn bề nợ rượu lê mê
Bảy mươi đếm lại xưa giờ mấy ai ?
Vờn hoa phơ phất bướm say
Chuồn chuồn trêu sóng nước bay dập dìu
Gió mây chuyển vận muôn chiều
Cùng nhau tận hưởng phiêu diêu tháng ngày

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Hậu cung từ

Lệ tận la cân mộng bất thành
Dạ thâm tiền điện án ca thanh
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh

Bạch Cư Dị

 

Bài hát hậu cung

Mộng không thành lệ miên man
Ðêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi
Ân thiên chưa trọn một đời
Ðốt lò hương đợi sáng trời chưa hay

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

 

Chiêu Quân từ

Hán Sứ khước hồi bằng ký ngữ
Hoàng kim hà nhật thục nga mi?
Quân Vương nhược vấn thiếp nhan sắc
Mạc đạo bất như cung lý thì !

Bạch Cư Dị

 

Bài hát Chiêu Quân

Sứ về xin nhắn đôi lời
Bạc vàng đổi lại mặt người bao lâu
Quân Vương hỏi thiếp thế nào ?
Thưa hương sắc thuở cung sâu vẩn còn

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

 

Tư phụ mi

Xuân phong dao đãng tự đông lai
Chiết tận anh đào trán tận mai
Duy dư tư phụ sầu mi kết
Vô hạn xuân phong xuy bất khai !

Bạch Cư Dị

 

Cau mày

Phương đông xao xuyến gió xuân
Anh đào rụng cánh đón mừng hoàng mai
Sầu riêng thiếu phụ cau mày
Gió xuân thổi mãi bao ngày chưa tan

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Thái liên khúc

Lăng diệp oanh ba hà chiểm phong
Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông
Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu
Bích ngọc tao đầu lạc thuỷ trung

Bạch Cư Dị

 

Hái sen bên hồ

Sóng lao xao lá xanh rờn
Giữa rừng hoa chiếc thuyền con nhẹ nhàng
Cúi đầu muốn ngõ cùng chàng
Ô hay trâm ngọc ngỡ ngàng nước trong

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

 

Thu sơn

Cửu bệnh khoáng tâm thưởng
Kim triêu nhất đăng sơn
Sơn thu vân vât lãnh
Xứng ngã thanh luy nhan
Bạch thạch ngạo khả chẩm
Thanh la hành khả phan
Ý trung như hữu đắc
Tận nhật bất dục hoàn
Nhân sinh vô kỷ hà
Như ký thiên địa gian
Tâm hữu thiên tải ưu
Thân vô nhất nhât nhàn
Hà thì giải trần võng
Thử đia lai yểm quan

Bạch Cư Dị

 

 

Trên đỉnh mùa thu


Bao ngày lây lất ốm đau
Sáng nay thức giấc non cao đăng trình
Núi thu mây biếc lung linh
Xanh xao vàng võ dung hình ta đây
Gối đầu đá trắng nơi nầy
Dây xanh vương bước đẹp thay cảnh tình
Lòng ta vui lấy riêng mình
Ngày tàn phiêu phất bóng hình về đâu
Sinh ra nào sống bao lâu
Gởi thân trần thế cùng nhau tạm thời
Âu lo suốt cả nghìn đòi
Tâm thân chẳng được vui chơi một ngày
Bao giờ giũ sạch trần ai
Lên non cửa đóng then gài an nhiên

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Bạc Tần Hoài

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,
Dạ bạc Tần hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu đình hoa

Ðỗ Mục

 

Bên bến Tần Hoài

Khói sông bờ cát trăng soi
Ðậu thuyền bên bến Tần Hoài tửu gia
Trên sông hát khúc Ðình Hoa
Ca nương nào biết nước nhà hưng vong

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Tặng biệt

1
Phinh phinh niễu niễu thập tam dư
Ðậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ
Xuân phong thập lý Dương Châu lộ
Quyển thượng châu liêm tổng bất như

2
Ða tình khước tự tổng vô tình
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh

Ðỗ Mục

 

Chia Xa

1
Xinh xinh đã quá mười ba
Tháng hai đậu khấu mượt mà thân non
Dương Châu mười dặm gió vờn
Cuốn cao rèm ngọc vương vương nổi buồn

2
Ða tình lại hóa vô tình
Tìm vui chẳng thấy chén quỳnh tiêu dao
Thương tâm ngọn nến tuôn trào
Như người lệ nhỏ dạt dào thâu đêm

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Giang lâu thư hoài

Ðộc thướng giang lâu tứ tiểu nhiên
Nguyệt quang như thuỷ, thuỷ như thiên
Ðồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại ?
Phong cảnh y hi tự khứ niên

Triệu Hỗ

 

Lầu vắng bên sông

Niềm riêng lầu vắng bên sông
Ánh trăng như nước nước trong như trời
Người xưa cùng ngắm đâu rồi
Cảnh còn phiêu phất như thời xa xưa

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Dạ vũ ký bắc

Quân vấn qui kỳ vị hữu kỳ
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì
Hà đương cộng tiển tây song chúc
Khước thuyết Ba Sơn dạ vũ thì

Lý Thương Ẩn

 

Ðêm mưa gởi Bắc

Bao giờ trở lại hỏi chàng
Ba Sơn mưa tối nước tràn hồ thu
Song tây chung bóng bao lâu
Mưa đêm vẩn đổ nghìn sau vẩn còn

Võ Thi Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Tảo khởi

Phong lộ đạm thanh thần
Liêm khai độc khởi nhân
Oanh hoa đề hựu tiếu
Tất cánh thị thuỳ xuân?

Lý Thương Ẩn

 

Ban mai

Ðầu ngày gió nhẹ sương mơ
Bâng khuâng thức giấc bên bờ rèm thưa
Giao hoà chim hót hoa tươi
Cành xuân sắc hỏi đất trời riêng ai

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Vô đề

Tương kiến thì nan biệt diệt nan
Ðông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám kham

Lý Thương Ẩn

 

Bài thơ không tựa

Gặp nhau cũng đã khó xa
Gió đông nhẹ thổi trăm hoa chóng tàn
Tằm tơ đến chết vương mang
Vắn dài giọt nến chưa tan lệ sầu
Soi gương thương tóc bạc đầu
Ðêm ngâm thơ lạnh nguyệt màu trắng sương
Bồng Lai chốn ầy bao đường
Chim xanh đưa lối theo phương ta về

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Khúc trì hà

Phù hương nhiễu khúc ngạn
Viên ảnh phú hoa trì
Thường khủng thu phong trảo
Phiêu linh quân bất tri

Lư Chiếu Lân

 

Hồ sen

Bên bờ bát ngát hương bay
Mặt đầm bóng lá nghiêng soi sáng ngời
Gió thu sớm thổi bên trời
Bâng khuâng phiêu phất hỏi người biết chăng

Võ thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

 

 

Ðộ Tương Giang


Trì nhật viên lâm bi tích du
Kim xuân hoa điểu tác biên sầu
Ðộc liên cố quốc nhân nam thoán
Bất tự Tương giang thuỷ bắc lưu

Ðỗ Thẩm Ngôn

 

Qua bến sông Tương

Chiều tàn thơ thẩn núi non
Hoa xuân chim lạc nổi buồn biên cương
Về nam quê cũ nhớ thương
Dốc lòng cõi Bắc sông Tương chảy dài

Võ Thị Xuân Ðào ( Phỏng dịch )

Đường Thi 2 [ tiếp theo ]


Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved