Dòng Trăng Ký Ức

Vũ Ðan Châu


bao giờ cho đến bao giờ
vầng thơ khuyết, cổ, thôi, còn, chiêm bao
đâu đường trăng, đâu lối sao
ngõ sương lá ốm, thềm tương tư vàng
đỏ mây. phượng thắp hai hàng
buồn muôn thuở, nắng. bụi mù trời, mưa

mười ba tay nắm tay. đưa
tiễn mùa thơ ấu vào nơi không cùng
lâu rồi, quên, chuyện tương phùng
bầy se sẻ nhỏ hút mù đường bay
nhớ rừng chim lạc cánh say
qua thời gian. khuất. qua không gian. chìm
qua ngang phố gió, mây. tìm
rêu phong ngói xám dấu nghìn thu phai

đâu rồi tóc xỏa nắng vai
bước Lê Văn Duyệt, bóng dài Hàm Nghi
vang vang tiếng guốc trường thi
hồi chuông Tổng Hợp rộn lòng Bán Công
về đây khung mây trống không
bàn yên ghế lặng bảng lòng xanh xao
man man đồng khúc ca dao
quần xanh áo trắng tuổi hoa niên còn
giấy thơm vẽ giấc mộng tròn
đường đi chưa đến đá trầm vết lăn

dốc mòn quá vãng trở trăn
đìu hiu Ðốc Học cạn lòng suối khe
chị cười ngủ giữa chợ Ðê
gánh thơ Quang Dũng tặng người chưa quen
em ngồi quán nhỏ giọt đen
nghe lòng kể chuyện nắng ngoài mưa trong

ngồi trông mây in mái cong
âm chuông hoang hoải về trong ta bà
dựa cây thơ ấu đã già
heo may tiền kiếp tiếng cười Khải Ðoan
khuya. về áp má thềm hoang
nghe đàn mọt nghiến gỗ đau bời rời
nghe gà mở cửa réo đời
nghe đường quang gánh. nghe mời gọi nhau
nghe. từ hun hút giếng sâu
tiếng gàu nước. múc thiên thu. đổ về

ôm lòng đêm giạt trôi. về
tắm giòng sông cũ cháy vùng thịt da
xác chim nằm chết cội đa
hót lời thơ cổ thiên thu đợi chờ
thiên thu nào có bao giờ .

 

Vũ Ðan Châu

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved