Đón xuân
thơ

Nguyễn Hoàn Nguyên
 

 

 

Chiều đông

Ngõ sau đứng lạnh chiều hôm

Bình sinh đảo lộn giữa hồn trắng mây

Tuyết in vóc mẹ hao gầy

Gió nam phương giục rừng cây đổi mùa

 

 

Đón xuân

Mùa đông em hái cành đào

Đem trời với đất cặm vào hư không

Giữa phòng ấm một nhành bông

Giữa lòng ta ấm một vòng tử sinh

 

Đầu xuân

Treo cao áo mộng giữa ngày

Mở tung cửa ngắm cõi ngoài mênh mông

Chiều xua cây ngã về không

Em ơi trời đất một lòng hay chưa?

 

 

Nguyễn Hoàn Nguyên

 

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved