Thơ
Chim Nhạn và Dòng Nước

Cảm ý 4 câu thơ, Thượng tọa Thích Nguyên Siêu đã đọc:

Nhạn quá trường giang
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô di ảnh chi tâm ...

( Kính dâng quí Thầy , Cô đạc biệt Thầy T. Nguyên Siêu (
Chùa Phật Đà , USA) cũng như gửi đến các khóa sinh tham
dự khóa tu học Âu châu 14 , Wymondham -Anh quốc )


An nhiên , nhạn vượt sông dài
Ảnh in làn nước buổi mai lạnh lùng
Nhạn lưu dấu chẳng cố lòng ,
Nước ghi bóng nhạn , cũng chung tình cờ ...

Cánh chim nhạn dẫu bay rồi
Còn trong đáy nước 1 trời Trăng trong
Biết là muôn sự vốn ... Không
Đến , đi, còn, mất ... cũng đồng thế thôi !
Duyên nào đâu chỉ 1 đời !
Theo thuyền Bát Nhã đến bờ Chân như

Duyên này tích tụ bao đời !
Theo thuyền Bát Nhã đến bờ Chân nguyên


An-Nađa
( Wymondham -Anh quoc 30/7/2002)
 
On hearing about the wild goose and the water


Inspired by the 4 verses read by the Venerable Thich Nguyen
Sieu ( Chua Phat Da , USA) 

Respectfully dedicated to all the venerable monks, nuns
attending the 14th retreat ( Wymondham , England ) , esp.to the Venerable
Thich Nguyen Sieu  ( Phat Da temple , USA)  and to all the students .Composedly, a wild goose flies across a long river
Its image sinks gently into the chilly water
The bird leaves its trace behind unintentionally ;
Not on purpose, the water reflects it naturally...

Though the wild goose has flown away freely, without fear
In the deep water, is still mirrored the whole sky with the
Moon clear
Once one understands all is originally sole emptiness,
Then to come, to leave, to have, to lose ... all the same ,
no more no less !
Not simply in 1 single Time occurs blessed encounter like
this!
We follow the boat of  Wisdom to reach the Pure Land of
bliss

This luck caused by in many pasts planting good roots !!
Follow the boat of  Wisdom to reach the Source of truth

AnNaDa

 


Về Bên Viên Giác


Hừng đông, niệm nam mô
Hạt sương điểm lá khô
Gió bay lên ngàn hoa
Khói bốc nhẹ chung trà

Hồi kinh tụng ngân xa
Đọc sách - viết chiều qua
Ngày hàng trăm lễ bái
Tạ công đức Như Lai

Lòng thanh tịnh quanh năm
Từng lời Pháp, diệu âm
Dứt đau thương trần ai
Kinh sách dịch thêm bài

Dạo bước dưới hoa đào
Thấp thoáng nắng ... năm nào
Nhìn nhân thế nỗi trôi
Cuốn, cuốn theo dòng đời


Hai mươi lăm năm dài
Tâm kiên cố, không ngại
Đánh thức thế nhân mê
Chăm bón ... tâm Bồ Đề

xxxxxxx

Người bon chen, tranh dua
Giờ quên hết hơn, thua
Chiều, về bên Viên Giác
Thăm Phượng trượng, thăm chùa

Trúc lay " Cốc Vô Học "
Hồ trong, đóa sen mọc
Lồng lộng bóng mây cao
" Cốc Vô Thức " mưa rào

Về chùa nghe, hỏi Kinh
Dần đập vỏ vô minh
Phương trượng giờ đi vắng !
Dặm dài bận độ sinh

Lần chuỗi ngọc, đọc Kinh
Bồ Tát ảnh lung linh
Phương trượng vừa nhập thất !
Tâm bình , độ chúng sinh

Ngồi đây niệm nam mô
Hòa dần với hư vô
Từng hồi chuông Viên Giác
Đưa tâm về tĩnh lạcAnNaDa

 

Kính viếng Giác linh Đại tỷ
 Thích Nữ Trí Hải

viên tịch ngày 14 tháng 10, 2547
(Tháng 12, 7, 2003)

 

Cánh chim đã vượt qua vũng lầy sinh tử
Bóng nắng rọi lên dòng huyễn hoá
Thân theo tro tàn bay
Hoa trắng vỡ trên đại dương sóng cả

Sao trời chợt tắt giữa lòng tay
Sương còn đọng trên đầu cây lá
Đến rồi đi chập chờn nước lững vơi đầy
Heo hút bờ hoang ảnh giả
Người sống mõi mòn trong nhớ tiếc không khuây.


Tuệ Sỹ

Quảng Hương Già-lam
Pl . 2547 Quý mùi, tháng 11, 15.

 

Trí huệ xanh biển cả  …

Kính dâng Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải  và  Quí sư cô  viên tịch tháng 12/2003 .

( Hoạ theo bài thơ của Thượng Tọa T. Tuệ Sỹ)

 

Mõng manh thân hoa rụng Dòng Sinh Tử

Tâm bồ đề nhập về  nơi Bất Thoái Hoá

Ngàn năm, mây trắng nhẹ nhàng bay

Bên trời trí huệ xanh biển cả

 

Ngọn nến sáng vụt tàn ,  xả  .. trọn  tay

Hòa ánh trăng an lạc trùm , xuyên  mạng  lá

Đến rồi đi , cơn thủy triều xuống  lại  đầy

Giấc mộng trăm năm chẳng  buồn  từ giã

Giờ niệm thầm .. cho luyến nhớ dần khuây .

 

AnNaDa

Hòa Lan  18/12/2003

 

  

Blue Sea of  Wisdom ...

 

In memory of  the late venerable nuns , esp. of the Venerable  Ni truong Thich nu Tri Hai 

 

( Inspired by a poem by the Venerable Thich Tue sy  )

 

                                                              Translated by TyNa

 

Frail petals fall off, gone with the Stream Impermanent

Bodhi minds return to the Never-Receding Place

White clouds still floating placidly in the firmament

Blue Sea of Wisdom still immense as the outer space

 

Bright candlelight suddenly blows out, bare hands let all go

To merge with moonlight covering, piercing through nets of leaves

Coming and going .. like the tidal waves high then low

Of worldly dreams, you have no regrets to take leave

May silent prayers now soothe our mundane sorrows …

 

AnNaDa


 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved