Một Chia Xa Là Suốt Trăm Năm
thơ
Phan Các Chiêu HằngNguyễn Quyết Thắng soạn thành ca khúc với tiếng hát Cung My

Một buông tay đành lạc dấu người
Một quay lưng ngàn kiếp chia phôi
Một ngùi trông đủ lặng cõi hồn
Nên chiêm bao ngọt dấu môi hôn

Một bờ vai mỏi ngóng tay người
Một mắt nhìn suốt cõi chân mây
Một trái tim tươi những mặn nồng
Nhớ hương người đẫm gối chăn thơm

Một dư âm nuốt phím tơ chùng
Một lệ thầm chưa dứt nguồn cơn
Một đợi chờ như không chờ đợi
Một hẹn hò là mấy mươi năm

Một yêu thương giữa ngàn ăn năn
Một hân hoan mắt lệ long lanh
Mai bên nhau ở một kiếp nào
Hay thiên thu tình vẫn lao đao

Một mùa xuân chàng về bên em
Ðời oan khiên cùng gánh chia chung
Ðôi tay đan nay đã cầm bằng
Một chia xa là mấy trăm năm.