Thơ

Vũ Thị Thiên Thư


 

Chia Niềm Riêng

Gội sương sớm bơ phờ vóc liễu
Chở tình thâm trăng chiếu mông lung
Chia niềm riêng nổi đau chung
Cành Nam mõi cánh chim Hồng tha phương

Ngóng gió bắc đoạn trường Hồ Mã
Vọng non cao hoá đá chờ trông
Vai nào gánh nặng nuí sông
Tình nào biển cả một lòng theo nhau

Hờn quốc biến máu đào phơi kiếm
Hận gia suy mang nghiệp bút nghiên
Thẹn thùng bao nổi truân chuyên
Anh hùng bất luận thuyền quyên chữ tòng

Bạc áo vải tang bồng hồ thỉ
Mộng huy hoàng mỹ ý hoan ca
Nong tằm lúa mới muôn nhà
Cùng nhau dệt gấm thêu hoa cho đời

Vũ Thị Thiên Thư

 

 

 

 

 

Chưa Dứt Lòng Nhau

Vườn đông lặng lẽ trăng treo
Long lanh cuối mắt lệ gieo lòng đàn
Giọt rơi cung phím ngỡ ngàng
Chùng dây đoạn khúc chứa chan nỗi niềm

Tơ vàng se mối oan khiên
Nợ từ bao kiếp thệ nguyền gió bay
Nến tàn soi bóng lắt lay
Trang thơ mực đọng sầu lây bút cùn

Mềm môi gọi giữa muôn trùng
Soi trong bạch lộ dấu hùng anh xưa
Lạc vàng ký ức đong đưa
Mơ hồ vó ngựa sao thưa mỏi nhìn

Tìm trong câu hát hữu tình
Chút hương nồng ấm nguyệt minh hẹn hò
Đối gương trăm mối tơ vò
Mày cong vì nỗi đợi chờ hắt hiu

Vũ Thị Thiên Thư

 

 

 

 Copy right © 2002 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved