Chén… Huynh đệ chi binh

Huynh đệ chi binh …hề…
Rót cho đầy chén cạn…
Nam vô tửu …hề…
Uống cho cạn chén đầy…
Tuổi năm mươi chưa mà đầu đã bạc
Chuyện hàn huyên quanh bài hát lên đường
Lở cuộc cờ như bầy chim tan tác
Thôi có hề gì…một chén đau thương
Thân dầu dãi giày trận mòn lê bước
Bỗng ngác ngơ xếp vũ khí qui hàng
Bao nhiêu máu bấy nhiêu đường đất nước
Ðổi màu cờ đổi lấy một màu tang
Uống cùng nhau hâm nóng tình chiến hữu
Ngươi trời cao ta biển rộng thênh thang
Cánh chưa gẫy ấm ức đời khai tử
Khóc cười chi cũng một thuở ngang tàng
Chén chưa cạn hồn đã say bí tỉ
Ðêm chưa tàn cuộc chiến đã tan hoang
Rượu tràn chai ngã nghiêng tình mới cũ
Xác xơ cười vết chém đoạn tâm can

Vũ Thị Thiên Thư
 

Copy right © 2002 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved