Phan Ni Tấn (N.D)


Sinh năm 1948, Banmêthuột
Nguyên Sinh Viên Đại Học Khoa Học Sài G̣n, 1969 
Nguyên Sĩ Quan QLVNCH, 1971 
Sinh hoạt với Duca Lòng Mẹ Banmêthuột,1972 .
Tù cải tạo tại Trại Cải Huấn BMT, 1975.
Vượt biên cuối tháng 11/1979 tới Thái Lan. 
Hiện định cư cùng gia đình tại Toronto, Canada.
Đă cộng tác với báo chí tại hải ngoại: 
Văn, Văn Học, Nhân Văn, Làng Văn, Phố Văn, Hợp Lưu, 
Hồn Việt,Văn Nghệ, Văn Phong, Diễn Đàn Tự Do, Phụ Nữ Diễn Đàn,Saigon Times...

Tác Phẩm:
- Quê Núi ( Thi Tập )
- Nẻo Nhà (Thi Tập )
- Dậy Lửa Trường Sơn (Nhạc, Lửa Việt, 1983) 
- Em Hát, Em Vui (Nhạc Thiếu Nhi, Làng Văn, 1987) 
- Hồi Kư Thơ (Thơ, Làng Văn, 1988) 
- Câu Thơ Về Người (Thơ, Nhân Văn, 1996) 
- Tuyển Tập Hai Mươi Ba Người Viết Sau 75 (Văn Nghệ, 1989) 
- Tuyển tập Hai Mươi Người Viết Tại Canada (Năng Mới, 1995) 
- Hai Mươi Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995 (Đại Nam, 1995) vân vân..
 

Copy right © 2002 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved