Nguyen Quyet Thang - du ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quyết Thắng
 
Sinh năm 1949 tại Hà Nội
Di cư vào Nam năm 1954 
sống trên nhiều tỉnh : Quảng Trị , Tuy Hòa , 
Nha Trang , Thủ Ðức, Sài Gòn , Banmêthuột.
Thành lập Đoàn Ấu Thiếu Nhi VN Banmêthuột 1965 .
Thành lập Đoàn Thanh Ca Tác Động Banmêthuột 1965 .
Trưởng Xưởng Đoàn Du Ca Lòng Mẹ 1966
Sáng tác ca khúc từ năm 1967.
Chủ Tịch đơn vị Du Ca Sài Gòn 1971.
Thành lập toán Du Ca Hòa Lan 1981 .
Thành lập toán Hưng Ca Chi Lăng Hòa Lan 1990 .
Thành lập trang nhà  www.ducavn.com   1997 .
Hiện cư ngụ tại Hòa Lan .
 

Mục Lục Những Ca Khúc Tiêu Biểu    

trang cá nhân :   www.nguyenquyetthang.com

 

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved