Chinh Nguyên
 

Tên thật : Nguyễn- Trung- Chính
Sinh năm 1943 Thành-Lập/Hà-Đông Bắc Việt.
Di cư vào Hà Nội 1950
Suôi Nam 1954.
Trung Học BMT 1963.
Xuất Dòng LaSan 1965.
Văn Khoa SàiGòn 1967.
Không Quân VNCH 1975.
Đã viết cho vài nguyệt san Không Quân trước 1975
với bút hiệu Hà-Nguyên-Trung.
Nghề Nghiệp : F/A Characterization Test Eng.
Đã về hưu sau 26 năm làm cho IBM.

 

Tập thơ :  Tình - Đời Bơ Vơ
                  Lời Tình Buồn

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved