Ðỗ Thất Kinh


Khai sinh 1956 ở  Banmê thuột
Cựu sinh Lasan
Cựu sinh Triết LBT
Trước 75 Tham gia phong trào Sinh viên & công tác Xã hội.
Tham gia sinh hoạt thân hữu Du ca Lòng Mẹ.
Sau 75 về quê , hát với bạn bè, cây cỏ và chim muông.
Công việc hiện tại  Ex & Interior Designer ở quê nhà.

Tác Phẩm :

tập nhạc  :   Gởi Em Trung Dương   

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved