Phỏng Vấn Và Những Bài Viết Du Ca Viên

  Phạm Duy      
 
Phượng Hoàng giới thiệu       
 

 
     Nguyễn Đức Quang
  " Tình Ca Người Hát Rong " buổi nhạc đàm với Nguyễn Đức Quang - Thanh Tâm
 
Tập Chương Trình và bài hát " Thế Giới Du Ca Nguyễn Ðức Quang "pdf 
  
Nguyễn Xuân Hoàng  giới thiệu     1 - 2
  
Quỳnh Dao giới thiệu     1
  Buổi văn nghệ "Thế Giới Du Ca Nguyễn Đức Quang " ngày 23-10-2010
  Du Tử Lê phỏng vấn NS Nguyẽn Đức Quang ngày 23.10.2010 ( tập 1 )
  Du Tử Lê phỏng vấn NS Nguyẽn Đức Quang ngày 23.10.2010 ( tập 2 )
  Đinh Quang Anh Thái  đài Người Việt Online phỏng vấn Nguyễn Đức Quang .
  Nguyễn Ðức Quang Già Cơ Viết Về Nguyễn Ðức Quang Du Ca

 
Hoàng Lan Chi phỏng vấn Du ca Nguyễn Đức Quang tại Virginia ngày 8 tháng 5  
  Phạm Điền, phóng viên đài phát thanh RFA phỏng vấn Nguyễn Đức Quang
  Thúy Nga Radio RFA phỏng vấn Ng Ðức Quang
 
Phượng Hoàng giới thiệu    1 - - 3  - 4 - 5  
(  SBS/Melbourne/Úc Châu.)
 
Nguyễn Ðức Quang     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6    7 - 8 - 9 - 10 - 11 
  Thanh Phương phỏng vấn Ng Ðức Quang
  " Khởi Đầu Của Cuộc Du Ca Với Những Tác Phẩm Nổi Bật" - Ng Ngọc Bảo phỏng vấn
  " Nguyễn Ðức Quang Và Tác Phẩm Mới "      - Nguyễn Quang Minh phỏng vấn
  " Nguyễn Ðức Quang Và Tác Phẩm Mới 2"      - Nguyễn Quang Minh phỏng vấn

  Kim Mỹ Linh và Diễn Ðàn Tuổi Trẻ vietyouth.net Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Nguyễn Ðức Quang
  
Nguyễn Ðức Quang :Khi Người Du Ca Trở Lại
  Nói Chuyện Với Ng Đ Quang Về Phạm Duy - Việt Weekly Etcetera ghi
  Việt Weekly Phỏng Vấn NĐQuang về Pham Duy - Nguyễn Quang Minh ghi

 
  Ðỗ Ngọc Yến    1
    Hình ảnh sinh hoạt Ðỗ Ngọc Yến-Ngô Mạnh Thu- Phạm Quốc Bảo   ( trích từ Kicon )     
 Ngô Mạnh Thu     1 - 2 - 3 - 4 - 5
 Nguyễn Quyết Thắng và PT Du Ca VN  bài viết của Trần Quang Hải
 Nguyễn Quyết Thắng - Thơ và Nhạc    bài viết của Phù Sa Trầm Lặng
 Phỏng Vấn Nguyễn Quyết Thắng         bài viết của Trương Hạnh
 
Du Ca, Liều Thuốc Hồi Xuân                  bài viết của Đào Quốc Bảo
 
Tình Ca Nguyễn Quyết Thắng               bài viết của Thế Truyền
 Buổi Nhạc Nguyễn Quyết Thắng          bài viết của  Thanh Tâm
 Hồi Ức Về Nguyễn Quyết Thắng           bài viết của Lý Thảo Yên
 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved