Nhạc Kịch
Kim Vân Kiều
Sáng tác và hoà âm, phối khí: Trần QUảng Nam

  Mục Lục  Nhạc Kịch Kiều    
Màn 1 , Cảnh 1 - Nhạc Mở Ðầu    
Màn 1 , Cảnh 2 - Tiết Thanh Minh    
Màn 1 , Cảnh 3 - Dưới Ðèn Ðọc Sách     
Màn 1 , Cảnh 4 - Ði Thăm Viên Ngoại    
Màn 1 , Cảnh 5 - Kết Mối Duyên Tình-    
       
Màn 2 , Cảnh  1 - Nhân Duyên    
Màn 2 , Cảnh 2  - Lạc Chốn Lầu Xanh    
Màn 2 , Cảnh 3 - Tú Bà    
Màn 2 , Cảnh 4 - Ðau Ðớn Phận Mình-    
Màn 2 , Cảnh 5 - Nhạc dạo    
Màn 2 , Cảnh 6 - Trốn Khỏi Lầu Xanh    
       


Màn 1: Ca sĩ:

Kim Trọng: Yên Bình
Kiều: Ngân Hạnh
Thúy Vân: Nguyên Lý
Vương Quan: Huy Chương
Vương Ông: Trọng Khôi
Vương Bà: Bích Huyền

Đã diễn trên sân khấu trong nhạc hội "30 Năm âm nhạc Trần Quảng Nam" năm 2000 với các diễn viên: (lip Sync)

Kim Trong: Yên Bình
Thúy Kiều: Tố Uyên
Thúy Vân: Thu Sương
Vương Quan: Huy Chương

Đạo Diễn: Thanh Lập

Màn 2: Ca sĩ:

Kiều: Thanh Phương
Thúc Sinh: Tuấn Hùynh
Tú Bà: Thanh Thảo:
Mã Giám Sinh: Huy Chương

Gái Lầu Xanh: TúMinh, Ngọc Hà, Thu Nga
Khách Làng Chơi: Trọng Khôi, Nguyên Nhu, Lê Nguyên Hùynh, Trần Quảng Nam
Nhạc Công Lầu Xanh: Vũ Hồng Thịnh (Tỳ Bà)

Đã diễn trên sân khấu Nhạc hội Trắng và Xanh, 2004 với các Diễn Viên:

Kiều: Thanh Phương
Mã Giám Sinh: Huy Chương
Tú Bà: Yên Ly
Thúc Sinh: Tuấn Hùynh
Gái lầu Xanh: Thu Nga, Ngọc Hà, Lan Lê, Mỹ Ngọc
Khách làng chơi: Lê Nguyên Hùynh, Bùi Hữu Nhựt, Khánh Lê, Sean Dỗ

Đạo Diễn: Mạnh Hùng
 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved