Du Ca Việt Nam

Mục Lục  -  Sinh Tồn Nơi Hoang  Dã   Phạm Văn Nhân - Hổ hăng hái. 
 
   01 Chuẩn bị vào nơi hoang dã
   02 Vật dụng mang theo
   03 Thất lạc trong rừng
   04 Tai nạn
   05 Liên lạc với máy bay
   06 Truyền tin
   07 Trôi dạt trên biển
   08 Đầm lầy
   09 Vượt sông suối
   10 Lên Dốc
   11 Leo vách đá
   12 Tìm phương hướng
   13 Đọc và sử dụng bản đồ
   14 Nước
   15 Lửa
   16 Thực phẩm
   17 Săn bắn
   18 Đánh bắt
   19 Đánh bắt dưới nước
   20  Nấu nướng
   21 Bảo quản thực phẩm
   22 Nơi trú ẩn
   23 Dây - Lạt - Nút dây
   24 Tổ chức cuộc sống
   25 Thiên nhiên nguy hiểm
   26 Bảo vệ sức khoẻ
   27 Cấp cứu
 
 
Copy right ? 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved