Du Ca Việt Nam  

     Lịch Sử Việt Nam
 • Nguồn Gốc Dân Tộc Việt
   
 • Việt Nam Qua Các Thời Ðại
   
 • 9 Chúa và 13 Vua
   
 • Việt Nam Sử Lược
  Soạn thảo bởi học giả Trần Trọng Kim vào khoảng thập niên 1940, trung tâm học liệu in lần thứ nhất vào năm 1971.
 • Việt Sử Toàn Thư
  Soạn thảo bởi sử gia Phạm Văn Sơn vào năm 1960, hội chuyên gia Việt Nam chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1996.
 • Việt Sử Tiêu Án
  Soạn thảo bởi Ngô Thời Sỹ vào năm 1775. Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu dịch sang Việt Ngữ vào năm 1960.
 • Đại Việt Thông Sử
  Soạn thảo bởi Lê Quý Đôn vào năm 1759. Lê Mạnh Liêu dịch sang Việt Ngữ vào năm 1973.
 • Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
  Soạn thảo bởi nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê. Năm 1993, nhà XBKHXH ấn hành bản Việt Ngữ dịch từ bản in năm Chính Hòa thứ 18 (1697).
 • Lam Sơn Thực Lục
  Soạn thảo bởi Nguyễn Trãi, đề tựa bởi Lê Lợi vào thế kỷ 15. Bảo Thần dịch sang Việt Ngữ vào năm 1944.
 • Thiền Uyển Tập Anh
  Soạn thảo vào đời nhà Trần, khoảng thế kỷ 14. Sách viết về các thiền sư đời Lý, Trần, v.v... tuy nhiên lại cho biết rất nhiều dữ kiện lịch sử vào các thời kỳ đó. Lê Mạnh Thát dịch sang Việt Ngữ vào năm 1976.
 • An Nam Chí Lược
  Soạn thảo bởi Lê Tắc vào khoảng thế kỷ 14, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam thuộc Viện Đại Học Huế dịch sang Việt Ngữ vào năm 1960.
 • Đại Việt Sử Lược
  Soạn thảo bởi khuyết danh vào thế kỷ 14. Nguyễn Gia Tường dịch sang Việt Ngữ vào năm 1972.

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved