Du Ca Việt Nam

Giai Thoại Việt Nam
  Bá Nha Tử Kỳ
  Ba Que Xỏ Lá
  Bạch Diện Thư Sinh
  Bắn rụng mặt trời
  Bát Trân
  Bị thầy đồ dốt kiện
  Bịa thơ tài hơn vua
  Bốn giai thoại trong một đôi câu đối
  Cái khăn triều Nguyễn
  Chả kém gì Lý Bạch
  Châu Sa
  Châu Về Hợp Phố
  Chế giễu Từ Đạm
  Chim Chắp Cánh, Cây Liền Cành
  Chim Sa Cá Lặn
  Chim Xanh
  Công Dã Tràng
  Công Tử Bạc Liêu
  Đẩu Ngọc Xích Bố
  Dây Tơ Hồng
  Được Chim Bẻ Ná, Được Cá Quên Nơm
  Giá Áo Túi Cơm
  Giấc Mộng Hoàng Lương
  Giấc Mộng Nam Kha
  Giọt Hồng
  Hồ Cầm
  ''Họ'' và ''vắt''
  Hương Lửa Ba Sinh
  Hương và trăng sao
  Mẹ lấy ... Tào Tháo
  Một bản dịch thơ kỳ lạ
  Một cũng đủ rồi
  Ông lão bán than
  Quan Bảng... học chữ
  Run như cầy
  Thợ vẽ đề thơ
  Tiến sĩ ăn đòn
  Vả bây giờ...
  Vịnh cây vông
  Vịnh tranh Tố Nữ
  Xem cái rổ kia kìa

Copy right ? 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved