Tìm Hiểu Phong Trào Du Ca Việt Nam
( Tài liệu khóa huấn luyện Thanh Ca tác động do Xưởng Du Ca thực hiện )

    
Định Nghĩa :

       Phong Trào Du Ca Việt Nam là một đoàn thể hoạt động về văn nghệ phục vụ cộng đồng ( kết hợp thanh niên thiếu niên bằng văn nghệ cộng đồng và phục vụ xã hội bằng văn nghệ cộng đồng .)văn nghệ cộng đồng là hình thức văn nghệ trong đó cả người nghe lẫn người hát đều cộng tác với nhau. Loại văn nghệ này có mục đích tác động tinh thần và cảm hóa người nghe hơn là ru ngủ, để tất cả cùng ý thức và phục vụ cho cộng đồng, xứ sở.

Nguồn Gốc :

       Phong Trào Du Ca Việt Nam được thành lập năm 1966 tại Việt Nam cùng lúc với Phong Trào làm công tác xã hội của Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh. Hai sáng lập viên của phong trào là anh Nguyễn Đức Quang và anh Đinh Gia Lập. Phong Trào đã được Bộ Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa chính thức công nhận và cho phép hoạt động trên toàn quốc, kể từ ngày 24-01-1969 .

Mục Đích :

- Gây tinh thần cộng đồng bằng tính chất hòa hợp của văn nghệ để giúp thanh niên hăng hái dấn thân vào công cuộc phục vụ xã hội.
- Huấn luyện và phát triển khả năng lãnh đạo của thanh niên bằng sinh hoạt tập thể.

Hoạt Động :

        Phong Trào Du Ca hướng dẫn và huấn luyện thanh niên qua những sinh hoạt sau :
- Hàng đội tự trị : Để phát triển khả năng lãnh đạo và tinh thần phát triển của thanh niên.
- Trại : Để phát triển óc tháo vát, tính tự lập, tình đồng đội, tinh thần kỷ luật, đời sống tình cảm và tính khí cá nhân.
- Công tác xã hội : Để gây tinh thần phục vụ cộng đồng và Đức Bác Ái.
- Sinh hoạt
văn nghệ cộng đồng : Để phát triển khả năng chuyên môn, giáo dục quần chúng và gây tinh thần dân tộc ( hát dân ca ).

Phương Pháp Huấn Luyện :

        Phong Trào Du Ca Việt Nam huấn luyện đoàn viên bằng :
- Hành động ( trại công tác ....)
- Tập thể  ( họp toán, chỉ huy, phân nhiệm ...)
- Xã hội ( công tác xã hội, văn nghệ, giáo dục ... )
- Nghị luận ( hội thảo, thuyết trình, diễn thuyết trước công chúng ...)
         Đoàn viên Du Ca khi gia nhập sẽ được vào mỗi toán, làm quen với hàng đội tự trị, đuợc huấn luyện về các sinh hoạt thanh niên và văn nghệ, tham gia các trại công tác phục vụ, sống trong kỷ luật tập thể nhận lãnh trách nhiệm và chu toàn. Sau một thời giam huấn luyện và sinh hoạt, đoàn viên được sát hạch về khả năng và tinh thần để mang cấp hiệu và tiếp tục huấn luyện ở trình độ cao hơn, đóng vai trò chỉ huy một toán, một liên toán, hoặc tổ chức một trại hay công tác. Đoàn viên nếu tiếp tục sinh hoạt sẽ trở thành một thanh niên có khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm chuyên môn để phục vụ xứ sở.

Tổ Chức :

      Phong Trào Du Ca Việt Nam được tổ chức chặt chẽ từ đơn vị căn bản là toán, nhiều toán hợp thành liên toán hoặc đoàn.
         Tại Trung Ương có Ban Chấp Hành Trung Ương điều hành tổng quát và Xưởng Du Ca nghiên cứu, huấn luyện tổ chức phát triển và cung cấp tài liệu huấn luyện cho mỗi nơi.
 

----oOo-----

 

Du Ca Là Gì ?

          Du là đi khắp nơi, ca là ca diễn. Du Ca là đi khắp nơi để ca diễn ( nói chung là làm văn nghệ ) Nhằm mục đích phổ biến tinh thần cộng đồng.

Phong Trào Du Ca Việt Nam Là Gì ?

           Phong Trào Du Ca Việt Nam là một phong trào văn nghệ thanh niên phục vụ cộng đồng.

Du Ca Viên Là Gì ?

           Du Ca Viên là một thanh niên hoạt động trong phạm vi văn nghệ để phục vụ cộng đồng.

Du Ca Viên Làm Gì ?

           Du Ca  Viên trao đổi những khả năng chuyên môn qua sinh hoạt tập thể. Du Ca Viên phổ biến dân ca. Du Ca Viên gây tinh thần cộng đồng trong quần chúng nhờ vào những tư tưởng gởi gấm trong các bài hát và bằng chính việc làm trong phạm vi khả năng của mình.

Du Ca Viên Được Lợi Gì ?

           Ngoài việc rèn luyện khả năng chuyên môn, Du Ca Viên còn xử dụng được thời giờ nhàn rỗi của mình vào những hành động lành mạnh có lợi cho bản thân và cho tha nhân. Đối với bản thân Du Ca Viên phát triển khả năng lãnh đạo, óc tháo vát và những đức tính khác. Đối với tha nhân, Du Ca Viên đem lại niềm vui và gây tin yêu nơi họ.

Tác Động Là Gì ?

           Tác động là dùng âm thanh, ngôn ngữ hoặc hình ảnh để làm cho người ta hăng hái hơn trong công việc. Ở trong phạm vi nhỏ như trong một buổi trại, công tác, sinh hoạt, khi được tác động, người sinh hoạt sẽ có thái độ tích cực hơn. Trong phạm vi lớn hơn, ngoài xã hội chẳng hạn, tác động làm tăng hiệu năng của công việc họ đang đảm nhận.
           Tác động có thể khiến cộng đồng làm việc tích cực hơn theo một chiều hướng nào đó, sau đây là những hình thức tác động :
- Ngôn ngữ :  Bài ca, truyền thanh.
- Âm thanh :  Trống, mõ, nhạc khí ...
- Hình ảnh :   Kịch, Phim, Báo chí, Tranh ảnh ...
            Vũ múa và trò chơi là tổng hợp của ba hình thức trên. Ca ( ca diễn ) cũng là một tác động tổng hợp hai loại trên, có khi cả ba. Âm thanh tiếng động làm người ta hướng đến. Ở đâu có ca hát là có người đến nghe, tham dự. Ngôn ngữ trong bài hát có thể ảnh hưởng ( giáo dục ) đến người nghe, hơn thế nữa, nếu họ hát chính lời đó, họ có xúc cảm mãnh liệt hơn. Họ đã được tác động.

 

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved