KẺ TH TA


(Saigon-1965)


Kẻ th ta đu c phải l người
Giết người đi th ta ở với ai ?
Kẻ th ta tn n l gian c
Kẻ th ta tn n l v lương
Tn n l hận th
Tn n l một lũ ma (thế th)

Kẻ th ta đu c phải l người
Giết người đi th ta ở với ai ?
Kẻ th ta mang o mầu chủ nghĩa
Kẻ th ta mang l bi tự do
Mang ci vỏ thật to
Mang ci rổ danh từ
Mang ci mầm chia rẽ chng ta (thế th)

Kẻ th ta đu c phải l người
Giết người đi th ta ở với ai ?
Người người ơi thương xt người nhỏ b
Người người ơi thương xt người ngy thơ
Thương xt người bị mua
Thương xt người bị lừa
Thương xt người thương xt ta (thế th)

Kẻ th ta đu c ở người ngoi
N nằm đy nằm ngay ở mỗi ai
Kẻ th ta tn n l vu khống
Kẻ th ta tn n l v minh
Tn n l lng tham
Tn n l tị hiềm
Tn n l sự ght ghen (thế th)

Kẻ th ta đu c ở người ngoi
N nằm đy nằm ngay ở mỗi ai
Kẻ th ta trong mắt thm lơ lo
Kẻ th ta trong gc đầu tự kiu
Trong ci lng quạnh hiu
Trong c hẹp tiu điều
Trong giấc mộng xm chiếm nhau (thế th)

Kẻ th ta đu c ở người ngoi
N nẵm đy nẵm ngay ở mỗi ai
Người người ơi yu mến người mi mi
Người người ơi yu mến người khng ngui
Yu mến người đầy vơi
Yu mến người đm ngy
Yu mến người ta nắm tay (thế th)
Kẻ th ta đu c phải l người
Giết người đi th ta ở với ai ?
Kẻ th ta đu c ở người ngoi
N nằm đy nằm ngay ở mỗi ai !

Copy right - 2001  Phong Tro Du Ca Việt Nam   All Rights Reserved