GIỌT MƯA TRN L


(Saigon-1965)


Giọt mưa trn l nước mắt mẹ gi
L ch đầm đa trn xc con lạnh gi.
Giọt mưa trn l nước mắt mặn m
Thiếu nữ mừng v tan chiến tranh chồng về
Giọt mưa trn l tiếng khc oa oa
ứa b cho đời cho chng ta nụ cười
Giọt mưa trn l tiếng ni bao la
Tc trắng đậm đ m i ru tnh gi.

Giọt mưa trn l tiếng ni thầm th
Bng dng Phật về xoa vết thương trần thế
Giọt mưa trn l tiếng ni tinh khi
Lc Cha vo đời xin đng đanh v người
Giọt mưa trn l tiếng khc chơi vơi
Thế giới lạc loi chưa thot ra phận người
Giọt mưa trn l cố gắng ngui ngoai
Ni với loi người : xin cứ nui mộng di.

Giọt mưa trn l bối rối, bồi hồi,
Ro riết, miệt mi, em (anh) biết yu lần cuối.
Giọt mưa trn l bỡ ngỡ, xn xao,
Cuống qut, dạt do, anh (em) biết yu lần đầu
Giọt mưa trn l thấp thong, bơ vơ
Khp np, đợi chờ, xa cch nhau vi giờ
Giọt mưa trn l dĩ vng xa xi
Sớm tối bi ngi, xa cch nhau một đời.
u u ! u u !
u u ! u u !
 

Copy right - 2001  Phong Tro Du Ca Việt Nam   All Rights Reserved