Nhớ Qu Hương

 

Đm nay qu hương trăng c sng

Đm nay nơi đy buồn quạnh hiu

Qu hương ta ơi, thương nhớ lắm

Qu hương ta ơi, nhớ v cng.

 

Nhớ con đ xưa, ging sng cũ

Nhớ lũy tre xanh, con xm ngho

Nhớ mi tranh qu, vườn rau nhỏ

Nhớ đn trẻ thơ cười trong nắng

 

Nhớ từng hng cy, từng gc phố

Nhớ chiếc cầu tre, con nước về

Nhớ tiếng ve ku ma tan trường

Nhớ i l nhớ, nhớ v cng.

 

Ba mươi năm qua ta vẫn nhớ

Qu hương ta bn bờ đại dương

Trăng ơi trăng ơi, xin vẫn sng

Soi đường của ta đến qu nh.

 

30-4-2005

Nguyễn Thiện Cơ