MỒNG TƠI
Nhạc v lời: Nguyễn Đnh Hiếu


Ra sn hi mớ mồng tơi
Về nấu canh mời anh xơi
Tnh em như khi cay nồng mắt
C đủ dịu lng anh ti.

Ra ao rủ o b ba
Rồi sẽ phơi một nơi xa
Để khng cho mấy ai trộm ngắm
Lc em ht khc tnh ca.

Ra vườn nhặt hạt la thơm ơi
C anh no em dm dạn hơn
M ửng hồng như tri chn
Ai xui em rối bước phn vn.

Ra vườn ngắm khm cau cao
Trầu kia hy cn xanh xao
Phiến vi kia chưa thắm đỏ
Anh c biết em ra sao?

Ra sn hi mớ mồng tơi
Chợt thấy hai hng lệ rơi
Khi nao nn duyn chồng vợ
Lc đ mới hiểu được ti.


 

Copy right 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved