Điệp Ngữ Tôi

 
Nguyễn Đình Hiếu
 

 

1.

Một người hay lững lơ

Gần gũi đến bao giờ

Tôi gặp tôi mơ ngủ

Tôi gặp tôi ngủ mơ

Cuộc đời như ngủ mơ

Buổi tối có hẹn hò

Đêm về tôi mơ ngủ

Đêm về tôi làm thơTôi làm thơ, thơ thẩn thơ

Thơ trong tôi no hơi chơi vơi

Em, em ơi

Thơ trong tôi đọng lại

Thành câu nhạc tặng người

Thơ trong tôi gây cười

Như nói với chính tôi

Khuyên nhủ đừng yêu vội

Khuyên nhủ cứ rong chơi

Khuyên nhủ đừng yêu vội

Khuyên nhủ cứ rong chơi2.

Tôi làm thơ, thơ thẩn thơ

Thơ trong tôi no hơi chơi vơi

Em, em ơi

Thơ trong tôi đọng lại

Thành câu nhạc tặng người

Thơ trong tôi gây cười

Như nói với chính tôi

Khuyên nhủ đừng yêu vội

Khuyên nhủ cứ rong chơi

Rong chơi mù tăm tối

Rong chơi trong buồn vui

Tôi còn tôi trong buồn vui ...