Đêm Bất Diệt

               Lời Việt  : Nguyễn Đức Quang

 

            1- Đêm trác tuyệt, đêm bất diệt.

                 Nhân gian ch́m trong êm đềm
                 Thiêng liêng đă dâng cao cơi nhân trần
                 Em thơ mắt xanh, chân tóc ngà
                 Ôi, Thiên Chúa đă về cơi thế.
                 Chúa đă về với nhân gian này
             
            2- Đêm trác tuyệt. Đêm bất diệt
                 Đang chăn bầy chiên giữa đồng
                 Nghe thiên sứ bào tin xiết vui mừng
                 Ngân vang khắp bốn phương tiếng ca rằng:
                Ôi Thiên Chúa đă về cơi thế.
                Chúa đă về với nhân gian này
              
           3- Đêm trác tuyệt, đêm bất diệt
                Ôi nhân loại như ngây dại
                Bao ơn phước đêm thâu cơi tinh cầu
                Đang gieo rắc nơi nơi khúc nhiệm mầu
                Ôi Thiên Chúa đă về cơi thế.
                Chúa đă về với nhân gian này 
                 
                Ôi Thiên Chúa đă về cơi thế.
                Chúa đă về với nhân gian này
                Chúa đă về với nhân gian này