Bng bay

Thơ: Diễm Chi; Nhạc: Ng Mạnh Thu;
Ha m:
L Văn Thiện; Trnh by: Diễm Chi

Ti thương chiếc bong bng bay
Vụt xa khi tới cuối chn ngy
Như một người bỏ tay xui
Như một lần vo cơn hấp hối

Ti thương chiếc bong bng bay
Mang theo ring bản n lưu đy
Cn cao bay cn cao mi
Lạc vo miền c đơn hay thin thai?

Ti nhn theo bng bay về trời
Nhớ thật nhiều một giy pht yu
Tnh cờ trời nghing nắng xiu
Dật dờ ln my a thu

Ti nhn theo bng bay về trời
Xa vời vợi .. mi hương thoảng bay
Chập chờn mu xanh l cy
Chỉ cn lại cơn gi thi

Bng bay ảo ảnh tuyệt vời
Chiều giăng lưới vy kn quanh ti
Bng bay tuổi mộng ln khơi
Mnh ti đứng bung tc bay lơi