Bến Xun (Đn Chim Vit)

Sng tc : Phạm Duy Văn CaoChiu nay run ry tha đi cnh
Mt bng sơn
ca đến lc loi

VĂN CAO


I.
Nh ti bn chiếc cu soi nước
Em đến ti mt ln
Bao chim rng hp đn trn khp bến xun
tng đi rung cnh trng ru rt ca u u
Cnh đo hoen nng chan ho!
Chim ca thương
mến,
Chim ngn xa u u
Hn ma ngy ngt trm vương
,
du nhau theo dc mi nơi
ven đi
Cn thy chim ghen li u yếm
Ti đy chn bước cng ngp ngng
Mt em như
dng thuyn soi nước
T o em rung theo gi nh
thn thng ngoi bến xun.

Đip khc:
Sương
mnh mng che lp kn non xanh
i cnh bum nu cn trn lp sng xun
Ai tha hương
nghe ru rt oanh ca
Cnh nhn vo my thiết tha
lưu
luyến tnh va qua

II.
Nh ti sao vn cn ngơ
ngc
Em vng ti mt chiu
Bến nước tiu điu cn hn in nt đng yu
Tng đi chim trong nng kh ru u u
L ma rơi
l chan ho!
Chim reo thương
nh,
Chim ngn xa u u
Hn ma ngy ngt v đu
Người đi theo mưa
gi xa mun trng
Ln bước phiu du v bến
Ti đy my ni đi chp chng
Liu dương
tơ tc vng trong nng
Gt o phong sương
du khch cn ngi ngng nhn bến xun