A B C D Ð E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y
Download Acrobat Reader để xem Bản Nhạc       Du Ca Việt Nam    
 U-V-X-Y    Nhạc Du ca  Video Nghe
Nhạc
Bản
Nhạc
 Tác Giả  Tiếng Hát
  Ước Mơ Là ....     Bùi Công Thuấn  
  Vẫn Còn Tiếng Ngân N.T.Vành Khuyên-N.Q.Thắng D.Thái Dũng,H. DKLinh
  Vắt Tay Lên Trán Nguyền Quyết Thắng Thái Hiền
  Vắt Tay Lên Trán Nguyền Quyết Thắng Nguyền Quyết Thắng
  Vắt Tay Lên Trán Nguyền Quyết Thắng Diễm Chi
  Vắng Em   Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Vạt Nắng Chiều   Đào Tuấn Ngọc Đào Quốc Bảo
  Vạt Nắng Trên Ðồi     Nguyền Hữu Nghiã  
  Về Biển Đông   NgQ Thắng-NM Nữu Nguyễn Quyết Thắng
  Về Con Phố Xưa Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Về Ðây Nhé Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Về Ðây Tình Ơi     Lý Văn Chương Ðơn Ca
  Về Đồi Hoang Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Về Miền Gian Nan   Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Về Nơi Chốn Ðã Rời Xa     Hồng Nguyễn-Ng Minh Nữu Cao Minh
  Về Với Mẹ Cha Nguyễn Đức Quang NĐQuang và ban hợp ca
  Về Với Mẹ Cha   Nguyễn Đức Quang Duy Khánh
  Về Xuân     Hoàng Minh Châu-P.Ni Tấn Kim Oanh
  Viễn Du          Phạm Duy Phạm Duy-Quỳnh Dao
  Vì Tôi Là Linh Mục            Ng Tất Nhiên- Ng Đức Quang Ngọc Lan
  Vì Tôi Là Linh Mục            Ng Tất Nhiên- Ng Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Việt Nam Mãi Mãi Yêu Người        Bùi Công Thuấn  
  Việt Nam Minh Châu T.Đ      Hùng Lân  
  Việt Nam Và Hòa Bình    Ng Q Thắng - Hoàng Khởi Phong Fa Thăng
  Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ Nguyễn Đức Quang Hợp Xướng Ngàn Khơi
  Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Việt Nam- Việt Nam Phạm Duy Hợp Ca Ban Ngàn Khơi
  Vọng Khúc     Ðỗ Thất Kinh  
  Vô Sự Ng Quyết Thắng-Doãn Quốc Vinh Doãn Hương
  Vỗ Cánh Chim Bay Nguyễn Đức Quang Âu Tím-Ngọc Huệ
  Vội Gì   Đào Tuấn Ngọc Đào Tuấn Ngọc
  Xích Lô    Trần Vấn Lệ-Ng Q Thắng Fa Thăng
  Xích Lô Ơi !     Ng Tâm Phù Sa-PCPhát Mai Hậu
  Xin Cảm Ơn   Trần Ðình Quân Nhã Quỳnh
  Xin Cảm Ơn   Trần Ðình Quân Khánh Ly
  Xin Cho Mưa Hoà Bình     Bùi Công Thuấn  
  Xin Chở Tình Ta Theo     Nguyễn Hữu Nghiã  
  Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương   Ng Đức Quang-Ng Ngọc Thạch Duca Úc châu
  Xin Làm Con Xóm Làng     Nguyễn Đức Quang  
  Xin Một Lần Nhìn Lại Quê Hương   Bồ Hùng Dũng-DX.Anh Tuấn Ngô Thùy
  Xin Theo Bước Em Về     Bùi Công Thuấn  
  Xuân     Trần Lan Thanh Trần Lan Thanh
  Xuân Du Ca     Phạm Duy Duy Quang
  Xuân Nhớ Mẹ     Trần Huân Trần Huân
  Xuân Sang Nguyễn Quyết Thắng Doãn Hương
  Xúc Ðất     Nguyễn Đức Quang  
  Xương Sống Ta Ðã Oằn Xuống    Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Yêu Em Mùa Xuân   Bùi Công Thuấn Hồng Nga
  Yêu Dấu Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng
  Yêu Mơ   Nguyễn Quyết Thắng  
           


Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved
 

A B C D Ð E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y