A B C D Ð E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y
Du Ca Việt Nam           
  T    Nhạc Du ca   video Nghe
Nhạc
Bản
Nhạc
 Tác Giả  Tiếng Hát
  Ta Biết Gì Trên Quê Hương Ta     Trần Quang Lộc  
  Ta Ði Trên Giòng Lịch Sử     Bùi Công Thuấn  
  Ta Còn Biết Làm Chi Ðời Ta   Loan Hảo Văn Thân
  Tâm Ca 1 - Tôi Ước Mơ   Phạm Duy - thơ Nhất Hạnh Thái Thanh
  Tâm Ca 2 - Tiếng Hát To   Phạm Duy Khánh Ly
  Tâm Ca 3 - Ngồi Gần Nhau   Phạm Duy Hợp Ca
  Tâm Ca 4 - Giọt Mưa Trên Lá   Phạm Duy Duy Quang-Thái Hiền
  Tâm Ca 5 - Ðể Lại Cho Em   Phạm Duy Anh Ngọc
  Tâm Ca 6 - Một Cành Củi Khô   Phạm Duy Phạm Duy
  Tâm Ca 7 - Kẻ Thù Ta   Phạm Duy Phạm Duy
  Tâm Ca 8 - Ru Người Hấp Hối   Phạm Duy Ý Lan
  Tâm Ca 9 - Tôi Bảo Tôi Mãi ...   Phạm Duy Phạm Duy
  Tâm Ca 10 - Hát Với Tôi   Phạm Duy Hợp Ca
  Tắm Trăng     Nguyễn Đình Hiếu  
  Ta Lại Về Trên Ðồng Làng Ta   Trần Ðình Quân Như Mai -Thiện Cơ
  Tạ Ơn   Nguyễn Hữu Nghiã Nguyễn Hữu Nghiã
  Tạ Ơn Đời   Đặng Mục Tử Trí Thiện
  Tạm Biệt     Viết Chung  
  Tẩy Trần Ng Q Thắng, thơ Đoàn V Khánh D.T.Dũng,H. DKLinh
  Tâm Khúc     Nguyên Chương  
  Tâm Tưởng Chiều     Bùi Công Thuấn  
  Thao Thức   TÐ Quân-BBích Hà Khánh Ly
  Thân Phận Một Mặt Trời   Nguyễn Quyết Thắng  
  Thánh Ðịa Xa Xôi     Nguyễn Đức Quang  
   Thằng Bờm   Hoàng Thị Bích Ngọc Hoàng Thị Bích Ngọc
   Thèm Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Thênh Thang Gót Nhẹ Ðường Chiều     Ðỗ Thất Kinh  
  Thềm Hoang     Lê Phi Hải Phi Hải-P.Kim Thanh
  Thiên Ðàng Ðịa Ngục Hai Bên     Ðỗ Thất Kinh  
  Thiên Thu   Nguyễn Đức Quang -Ng Tất Nhiên Ấu Tím 
  Thu Cảm     Đào Tuấn Ngọc Ngọc Ánh
  Thu Quỳnh Ng Quyết Thắng,Ng Ngọc Dũng Ngọc Huy
  Thuyền  Đợi Ng Quyết Thắng, thơ Y-Dịch Nguyễn Quyết Thắng
  Thu Tha Phương     Doãn Quốc Thái  
  Thu Tình Nhân NgQ Thắng-NMNữu-ĐVKhánh  Doãn Hương
  Thưa Mẹ Cuối Năm Ng Quyết Thắng, thơ Nguyên Nghĩa Tuấn Hùng
  Thư Về Ban Mê Thuột   ÐT Quế Phượng-PN Tấn Ngọc Huy
  Thoáng Mây Phiêu Lãng     Cúc Phương-Ng Minh Nữu Thụy Long
  Thơ Năm Chữ     Nguyễn Ðình Hiếu  
  Tịch Mịch Ng Q Thắng, Đặng T Quế Phượng Fa Thăng
  Tiến Bước                     Ng Quyết Thắng Hợp ca
  Tiếng Chim Ca                       Trần Lan Thanh Trần Lan Thanh
  Tiếng Hát Tự Do Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Tiếng Hát Tự Do   Nguyễn Đức Quang NĐQuang-Ng Thị Nhuận
  Tiếng Gọi Việt Nam Tự Do     Nguyễn Đức Quang  
  Tiếng Khóc                         ÐV Khánh - NQ Thắng Nguyễn Quyết Thắng
  Tiếng Hát Dòng Sông   Bùi Công Thuấn  
  Tiếng Hát Trong Lồng Son   Nguyễn Hữu Nghiã  
  Tiếng Hát Ven Sông Nguyễn Quyết Thắng Nhã Quỳnh
  Tiếng Hát Vang Lên Trong Ðêm Tối Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng
  Tiếng Sáo Chiều Thu     Trần Lan Thanh Trần Lan Thanh
  Tiếng Rống Lớn Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng
  Tiếng Vọng Từ Quê Nhà     Trần Ðình Quân  
  Tìm Lại Người - Tìm Lại Đời     Đặng Mục Tử  
  Tìm Về Công Trường     Nguyễn Đức Quang  
  Tìm Về Nguyên Thủy   Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Thiện Cơ
  Tình Ca Ngày Về     Lý Văn Chương Ðơn Ca
  Tình ca quê hương   Bùi Công Thuấn Diễm Chi
  Tình Ðầu Thời Mới Lớn Thơ Ð.Bằng Hữu-Ng.Q.Thắng D.T.Dũng,H. DKLinh
  Tình Hoài Hương     Phạm Duy Diềm Châu
  Tình Nhân Loại, Nghĩa Ðồng Bào   Phạm Duy Ðơn Ca Nam
  Tình Như Mùa Thu Qua     Bùi Công Thuấn  
  Tình Tôi, Con Dốc Nhỏ Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Tôi Chờ Ðiều Ấy   Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Tôi yêu Nguyễn Quyết Thắng Cung My
  Tôi Có Một Mối Tình   Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Tôi Cứ Phải Hỏi   Thơ Trang Đài, nhạc NQThắng Trần Lãng Minh
  Tôi Ðã Thấy Ngày Mai   Nguyễn Đức Quang Duca Úc châu
  Tôi Không Phải Là ....       Phan Ni Tấn  
  Tôi  Là Lời Câu Thơ ...      Phan Ni Tấn  
  Tôi  Vẫn Ngồi Mơ      Chinh Nguyên-Khôi Nguyên Ngọc Huy
  Trà Cú Quê Em     Phan Ni Tấn  
  Trả Lại Tôi Tuổi Trẻ   Phạm Duy Song Ca
  Trái Tim Cho Quê Hương   Đặng Mục Tử Đức Hiền
  Trái Tim Việt Nam     Tuấn Khanh Tuấn Khanh
  Trái Tim Việt Nam   Tâm Nguyên Diệu Linh
  Trăng Nước     Chính Nguyên-Huyền Thọai Ngọc Huy
  Trăng Làng Ta     Nguyễn Hữu Nghĩa  
  Trăng Quê  Nhà     Ðỗ Thất Kinh  
  Trăng Thu     Trần Lan Thanh Trần Lan Thanh
  Trăng Xưa     Bùi Công Thuấn  
  Trầm Tư     Mai Thanh Linh-Ng Minh Nữu Mai Hậu
  Trên Ðảo Galang Nghe Người Hát     Trần Ðình Quân  
  Trên Ðỉnh Zermatt Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng
  Trên Đồi Arlington Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Trên Đường Phố San Franscisco   Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Trên Lưng Mây Cao        
  Trên Hoang Tàn Ðổ Nát   Trần Ðình Quân Hương Lan
  Trên Vùng Lá Khô Nguyễn Quyết Thắng Minh Chiến
  Trời Còn Mưa Không Anh ?     Trần Ðình Quân  
  Trở Về     Đặng Mục Tử  
  Trước Lúc Chia Xa     Ng Ngọc Cẩn,thơ Ng Minh Nữu Nhóm BoyBandK6
  Tụng Ca   Nguyên Hải - N.N.Dũng Ngọc Huy
  Tuổi Em Là Những Mơ Phai     Bùi Công Thuấn  
  Tuổi Ô Mai     N.N.Dũng - P.N.Tấn  
  Tuổi Trẻ Lên Ðường     Trầm Tử Thiêng  
  Tuổi Trẻ Chúng Tôi   Giang Châu Giang Châu
  Tuổi Vàng     Đào Tuấn Ngọc Thu Hà
  Tương Tư     thơ: N.M.Nữu , nhạc : N.N.Linh Thụy Long
  Tượng Đá Ngẩn Ngơ     Đào Tuấn Ngọc Ngân Đoài
  Tưởng Niệm   Trầm Tử Thiêng Khánh Ly
  Từ Cách Biệt     Ng Minh Nữu-Tôn Thất Lan Y Jang Tuyn
  Từ Em Mai Phục Bên Ðời     Ðỗ Thất Kinh  
  Từ  Một  Cơn Mơ   Ngô Mạnh Thu Lửa Việt
  Từ Nay Gánh Vác     Nguyễn Đức Quang  
  Từ Xứ Uất Kim Hương Ng Q.Thắng- Đào.Q.Bảo Dương Thái Dũng,H.Âm DKLinh
  Tự Do     Ngô Mạnh Thu  
  Tự Hỏi     N.M.Thu-B.B.Tâm-H.V.Thành  
  Tự Khúc     Trần Ðại Lộc  
  Tự Tình Dưới Hiên     NgNgocLinh,thơ NgMinh Nữu Thúy Huyền
           


Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved
 

A B C D Ð E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y