A B C D Ð E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y
Download Acrobat Reader để xem Bản Nhạc       Du Ca Việt Nam    
  O-P-Q-R-S    Nhạc Du ca   Video Nghe
Nhạc
Bản
Nhạc
 Tác Giả  Tiếng Hát
  Ô Cửa Tròn   Hoàng Thị Bích Ngọc Kiều Ngọc+Bích Ngọc
  Ô Mai Ngày Xưa NQThắng -N.Minh Nữu Duơng Thái Dũng, H. DKLinh
  Ô Mai Ngày Xưa NQThắng -N.Minh Nữu Ngọc Huy
  Ôi Ðời Ðẹp     Nguyễn Đức Quang  
  Ôi Em Yêu     dân ca Hoa Kỳ-NĐQuang phóng tác  
  Ơn Người Nông Dân     Đặng Mục Tử  
  Paris, Đêm Mưa Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng
  Phòng Thí Nghiệm Công Cộng     Nguyễn Ðức Quang  
  Phút Liêu Trai     Lý Thảo Yên  
  Phù Ðổng Thiên Vương Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng
  Phượng Xưa NQThắng -N.Minh Nữu Bạch Thảo
  Quán Tưởng     Phan Ni Tấn- Ng Ngọc Dũng  
  Quà Tặng     Bùi Công Thuấn  
  Quân Ðoàn Thức Tỉnh Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Quê Hương   Thơ Ng Đức Tùng-Nhạc P.Chí Phát Phù Chí Phát
  Quê Hương Ta Ðó     Ngô Mạnh Thu  
  Quê Hương Tôi Nguyễn Quyết Thắng Minh Chiến
  Quê Hương Và Thế Hệ Thứ Hai   Trần Dũng Tiến Trần Dũng Tiến
  Quốc Ca Việt Nam   Lưu Hũu Phước Hợp Ca
  Rong Chơi Thơ Trần Thi Quế Phượng-N.Q.Thắng Fa Thăng
  Rồi Em Tới     Trần Ðại Lộc  
  Rồi Sẽ Quên Ði Nguyễn Quyết Thắng - Ng Minh Nũu Doãn Hương
  Rồi Xong Chiến Tranh     Lưu Quang Diệp song ca
  Ruồi Và Kên Kên   Nguyễn Đức Quang Ðơn ca Nam
  Sao Khuya NgQThắng-thơ Phạm Thiên Thư Doãn Hương
  Sử Ca Nguyễn Quyết Thắng Hợp Ca
  Suốt Ðời Lang Thang NQThắng -Ð.V.Khánh Fa Thăng
  Sóng Việt     Nguyễn Đức Quang  
         


Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved
 

A B C D Ð E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y