A B C D Ð E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y
Download Acrobat Reader để xem Bản Nhạc       Du Ca Việt Nam  
  H    Nhạc Du ca Video Nghe
nhạc
Bản
nhạc
 Tác Giả Tiếng Hát
  Hạ Hoa Thơ Pham Thiên Thư, nhạc Trần Ðại Lộc Doãn Hương
  Hát Cho Ðôi Chim Uyên Nguyễn Quyết Thắng Bạch Thảo-KimTuấn
  Hát Cho Đôi Chim Uyên Nguyễn Quyết Thắng Ngọc Huy
  Hát Cho Những Kẻ Yêu Nhau Nguyễn Quyết Thắng-Ng Minh Nữu-ĐB Hữu Doãn Thanh Hương
  Hát Cho Hoà Bình   Ðặng Mục Tử Đức Hiền-Thanh Tâm
  Hát Ðể Nhớ Ðời     Trần Ðình Quân  
  Hát Để Xông Đất Mới Cho Quê Hương     Nguyễn Quyết Thắng  
  Hát Giữa Vầng Trăng   NQThắng.Ðoàn Bằng Hữu D.Thái Dũng,H. DKLinh
  Hát Từ Tim-Hát Bằng Hơi Thở Nguyễn Quyết Thắng Song ca Nam
  Hát Trên Ðường     NÐQuang-NHNghiã-HNTuệ  
  Hát Trong Nhà Máy     Bùi Công Thuấn  
  Hát Rong Giữa Đời Ng Q Thắng-Ng Minh Nữu Minh Chiến
  Hát Với Tôi   Phạm Duy Hợp ca
  Hay Em Đừng Về     thơ: N.M.Nữu, nhạc N.N.Linh Thụy Long
  Hãy Ðến Với Chúng Tôi Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng
  Hãy Nheo Bớt Một Mắt   Nguyễn Đức Quang  
  Hãy Yêu Nhau     Nguyễn Hữu Nghiã Nguyễn Hữu Nghiã
  Hãy Yêu Lại Từ Đầu     Nguyên Chương Nhã Quỳnh
  Hàng Ngàn Cây Số   Nguyền Cơ Nguyền Cơ
  Hạnh Phúc Mùa Xuân     Sonny Phan Sonny Phan
  Hẹn Ngày Gặp Nhau Nhé   Nguyễn Đức Quang Tuấn Minh-Tuyết Mai-Việt Dũng
  Hẹn Nhau Năm 2000     Trầm Tử Thiêng-Trúc Hồ  
  Hoàng Hôn Của Một Lớp Người   Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Hoa Dâng Thầy Cô     Bùi Công Thuấn  
  Hoa Gạo     Chính Nguyên-Huyền Thoại Ngọc Huy
  Hoa Trắng Banmê Nguyễn Quyết Thắng Đức Hạnh
  Hoài Cố Nhân   Đào Tuấn Ngọc Đào Quốc Bảo
  Hỏi Xin Một Nửa Ðồng Tiền   Phù Chí Phát, Thơ Nguyễn Nam An Xuân Phú
  Hối Tiếc     Trầm Tử Thiêng Khánh Ly
  Huế Saigon Hanoi     Trịnh Công Sơn Lửa Việt
  Huyết Âm Tây Tạng     Phù Chí Phát-N.Luong Vy Hợp Ca Dân Việt
  Huyền Thoại   Tâm Nguyên Song Ca
  Hy Vọng Ðã Vươn Lên Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
           


Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved
 

A B C D Ð E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y