Người Yêu Tôi Bệnh

Nguyễn Đức Quang

 

 

Nắng nóng cháy da đă về rồi

Trên thân người đẹp tôi

Băo tố buốt xương cũng về tôi

Cho thêm tàn phai

 

Nàng nằm đớn đau, tháng năm dài buồn thiu

Nàng cầu-cứu tôi giữa cơn bệnh đầy vơi

 

Đă lắm lúc thao-thức v́ nàng

Yêu nhau đâu đành dởđang?

Nghĩ đến mắt kia lúc ĺa trần

Vỡ nát trái tim muôn phần

 

Giờ c̣n có nhau, giúp nhau cho thật nhiều

Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu