Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc

Nguyễn Đức Quang 

 

Là phút vui đôi bạn hiền

Chúng tôi xin góp ít lời vui duyên

Cầu chúc cho đôi bạn hiền

Mai đầy vui sướng suốt đời vui thêm

1.

Nguyện ơn trên sáng soi về minh chứng

cho đôi ḷng vừa trao nhau ước thề,

Ngày mai d́u bước trên đường

Vẫn một ḷng yêu thương

Giờ chúng tôi ghi lời rằng

thương yêu nhau đến tóc bạc răng long

Đời có đôi khi muộn phiền

nhưng thêm nguy khó mới nồng thêm duyên

2.

Cầu xin cho lứa đôi này

Tay nắm tay nhau mà vượt qua muôn bước đường

Cùng nhau xây đắp thiên đàng ngay trên mặt trần gian

Giờ chúng tôi chung nguyện cầu

Xin cho đôi lứa sống đời bên nhau

Hạnh phúc luôn tươi đẹp màu

Xuân này Xuân nữa suốt ngàn Xuân sau