La nhau

Nguyễn Đức Quang

 

1.  La nhau cho tim bốc chy, th su lan khắp ư lan khắp địa cầu

La nhau cho nhau gi buốt, tnh thương chn dưới chn dưới hận sầu

La nhau đem theo đi kht nhục nhằn,

La nhau cho giấc di trở trăn

 

La nhau cho gian nan

La nhau cho bẽ bng

La nhau cho gian dối lan trn

La nhau cho non nước bước phiu lưu

 

2.  La nhau cho nhau luống đất, ngy nay khng la, khng lum khng mầu

Triều sng dng theo uất ức, trn lan tri khắp, tri khắp qu sầu

La nhau đem theo tiếng ni ngọt ngo

La nhau cho cht lng lm cao

n tru đi bơ vơ, bn nh xiu nước mắt mờ

La nhau cho kiếp sống xc xơ

 

3.  La nhau my đen lớp lớp, về đy che khuất, che khuất mẹ hiền

Mẹ buồn nhn đời khốn kh, đn con gieo thm lắm, thm lắm ưu phiền

Mẹ khuyn khuyn con tiếng nấc nghẹn ngo:

ơi con hỡi đừng la nhau

ạn bay trn non cao, hay đạn tun về xm ngho

La nhau cho non nước tiu điều