Khng Phải L Lc

Tc giả: Nguyễn Đức Quang

Khng phải l lc ta ngồi m đặt vấn đề nữa rồi
M phải cng nhau ta lm cho tươi mới
Hng chục năm qua ta ngồi ng nhau
Nghi ngờ nhau , khch bc nhau
Cho cay cho su , cho thật đau

Khng phải l lc ta ngồi m ci sung
Khng tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dẫn đầu
Thế giới ngy nay khng cn ma qui
Thần tượng tn rồi , cn anh với ti
chng ta đi tới bằng ci tầm thường thi

Lm việc đi khng lo khen ch
Lm việc đi hy say v m
Cứ bắt tay từ từ chng ta giải quyết
Mnh chậm chn theo sau người ta
Cn ngồi đy nghĩ lo viễn vong
Thắc mắc ngại ngng đến lc no mới lm xong ...