Hy Vọng Đă Vươn Lên

Tác giả: Nguyễn Đức Quang

Hy vọng đă vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền
Hy vọng đă vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến
Hy vọng đă vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt
Hy vọng đă vươn dậy như làn tên
đang rực lên
trong màn đêm

Hy vọng đă vươn lên trong nhà hoang trên ruộng cằn
Hy vọng đă vươn lên bên nương buồn ḍng sông vắng
Hy vọng đă vươn lên trong ḷng thuyền c̣n xa bến
Hy vọng đă vươn dậy như triều dâng
cho buồm căng
xuôi trường giang

Hy vọng đă vươn lên trên bàn tay trên mặt mày
Hy vọng đă vươn lên trong tim người không bối rối
Hy vọng đă vươn lên chân nhịp nhàng c̣n đi tới
Hy vọng đă vươn dậy trong ḷng anh
trong ḷng tôi
trong ḷng đi

Hy vọng đă vươn lên trong mộ sâu quên ưu sầu
Hy vọng đă vươn lên dưới mặt trời thêm phơi phới
Hy vọng đă vươn lên trong cuộc t́nh toàn thế giới
Hy vọng đă vươn dậy trong ngày qua
sang ngày nay
cho ngày mai