Đường Việt Nam

Nguyễn Đức Quang

 

Đường Việt Nam i v cng, v tận,
Đường ngang tng ngoi biển Nam giữa Trường Sơn.
Đường ngy qua đầy vết kinh hong,
Mỗi xm lng một dở dang.
Đường ruộng ng đến xm dừa chưa cng,
Đường ngng cuồng, đường trường chinh vẫn ruổi rong.
Đường mồ hi trn đến lưng đồi,
La yu người hẹn cng bước rong chơi


Ai từng đi trn đường Việt Nam.
Bước m thầm v tim nt tan.
Bao lng tham chất chứa đầy
những mưu đồ bạo tn đang ngăn lối.
Nhưng cng mưa ging cng vươn tới.
Bước chn hng cn đi rất hăng.
Đi dựng lấy huy hong
Giống da vng nầy l vua đấu tranh


Đường của ta đưa ta về thanh bnh
Đường an lnh, đường thảnh thơi những ngy vui.
Đường Việt Nam mời những bước chn rời.
St nhau lại v đường vẫn cn di.