Đon Ta Ra Đi

Nguyễn Đức Quang


 

Đon chng ti,
băng rừng su suối xanh qua nương đồi
Một sớm mai
sương bnh minh hy cn vương trn cy
Ra đi hăng hi tiếng chim lừng đ đy
Đon chng ti,
đem tnh thương đến giao cho mun người
Cng khắp nơi
chn dừng bn khắp bờ non nước
Quyết ch ra đi mưa nắng khng nề chi .