Bên Kia Sông

Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Thơ Nguyễn Ngọc Thạch

Này người yêu, người yêu anh ơi!
Bên kia sông là ánh mặt trời
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối
Bên kia núi, núi cao chập chùng
Bên kia suối, suối reo lạnh lùng
Là bài thơ, toàn chữ hư vô

Này người yêu anh ơi !
Cho anh nồng ấm cuộc đời
Hoa thơm có ánh mặt trời
Ôi núi mừng - v́ mây đến rồi !

Này người yêu, người yêu anh hỡi !
Yêu nhau ḿnh đưa nhau tới
Bước nhẹ - và nói bên môi
Nói cho vừa ... ḿnh anh nghe thôi !

Này người yêu, người yêu anh ơi!
Bên kia sông đường vẫn c̣n dài
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên kia đồng cỏ non đan lối
Trong cơn gió - thoáng nghe nụ cười
Trong khe núi - thánh thót ḷng người
Ḷng đ̣i t́nh vật vă khôn nguôi

Này người yêu anh ơi!
Đêm đêm ḷng vỗ t́nh dài
Dây xanh quấn quít vào đời
Cho trái t́nh nở trên tiếng cười
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên trong ḷng nôi êm ái
Rắc nhẹ từng cánh sao rơi
Sẽ âm thầm ḿnh em nghe thôi!