Tập Nhạc

Những Bài Ca Khai Phá
Nguyễn Ðức Quang

 


Tập Nhạc
Những Bài Ca Khai Phá

Sáng tác của Nguyễn Ðức Quang,
Hoà âm của Ngô Mạnh Thu,
bìa và phụ bản Nguyễn Ðồng.
Quảng Hóa xuất bản lần thứ nhất
tại Sài gòn năm 1968 .
Việt Pub./Làng Văn tái bản lần thứ nhất tại hải ngoại 1987


Liên Lạc :   langvan@home.com

* Quí vị có thể vừa NGHE và XEM bản nhạc , trong phần MỤC LỤC NHẠC DU CA   trên cột bên trái .


  Mục Lục  
   
   Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương  
   Dưới Ánh Mặt Trời  
   Chuyện Buồn Bé Năm  
   Ðoàn Ta Ra Ði  
   Xúc Ðất Anh Em Ơi  
   Làm Nhà  
   Không Phải Là Lúc  
   Về Với Mẹ Cha  
   Xin Làm Con Xóm Làng  
   Về Miền Gian Nan  
   Người Ði Trong Mưa Gío  
   Hy Vọng Ðã Vươn Lên  
   Ngồi Quanh Ðây Chúng Ta Cùng Hát  
   Tôi Ðã Thấy Ngày Mai  
   Ðường Việt Nam