CD  Đường Việt Nam

13 Ca khúc viết cho
"Tuổi Trẻ và Quê Hương "
của :
Nguyễn Đức Quang
....Nguyễn Đức Quang không viết nhạc từ bốn bức tường khô ở thành phố . Hầu hết nhạc của Nguyễn Đúc Quang đã được viết ngay trên đuờng lưu diễn và công tác.  Nhạc của Nguyễn Đúc Quang không phải của những mây những gió, của quá khứ mà là những lưỡi dao cạo muốn nạo sạch những thảm cảnh của hiện tại và cũng là những ngọn giáo nhọn vạch thẳng hướng vào tương lai . Nhạc của Nguyễn Đúc Quang không phải là những lời hô hào suông. Nguyễn Đức Quang không đứng đàng sau viễn vọng kính để nhìn những thảm cảnh. NguyễN Đức Quang đã tham gia vào những công tác xã hội từ vùng giới tuyến hực lửa chiến tranh đến miền Trung khô cằn xơ xác và đi dài xuống đồng bằng phù sa Cửu Long. Chính Nguyễn Đức Quang đã cầm cuốc đắp nền, lợp mái, đắp đường, đốn cây, đào giếng, khuân đá, làm từng căn nhà vệ sinh cho đồng bào ta ... và mồ hôi của Nguyễn Đức Quang đã trộn lẫn với đất cát  nóng cháy cùng với cơm hẩm nghèo nàn.
Ban Trầm Ca
Download Acrobat Reader để xem Bản Nhạc        
  Mục Lục  Nghe
Nhạc
Bản
Nhạc
 Tác Giả  Tiếng Hát
  Chuyện Buồn Bé Năm Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Người Anh Vĩnh Bình    Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Cuộc Săn Người Vĩ Ðại Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Lìa Nhau        Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Xương Sống Ta Ðã Oằn Xuống  Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Im Lặng Là Ðồng Lõa Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Bọn Lái Buôn ở Khắp Nơi Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Không Phải Là Lúc Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Tiếng Hát Tự Do Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Cấy Lúa Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Chú Nó Không Biết Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Hy Vọng Ðã Vươn Lên Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  Ðường Việt Nam Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Quang
  ......  Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, một người đã cống hiến tất cả tuổi trẻ của mình để gào thét cho một đất nước Việt Nam kiêu hùng với nền Dân Chủ, Tự Do đích thực cho con người. Hơn nữa, bây giờ với tuổi đời còn lại, anh cũng vẫn sẽ làm như vậy và còn hiến dâng nhiều hơn nữa. “...Tự Do là niềm khao khát sục sôi. Việt Nam thao thức hoài... Tự Do cũng như hơi thở người ơi!...
     Đấy, con người đích thực của anh là ở chổ đó. Và cũng vì đó mà anh đã được đón nhận của biết bao nhiêu người cùng và khác thế hệ. Sự thành công của anh trong mỗi lần xuất hiện, có lẽ cũng là một điều hiển nhiên thôi.......
    NguyễN Đạm Giang

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved