CD   " Bên Kia Sông "     
 
của           Nguyễn Ðức Quang

....
   
   Vâng, tôi muốn nói nhạc của Nguyễn Ðức Quang sẽ thuộc về hiện tại và mặt đất bao lâu mà xã hội chúng ta vẫn còn những bọn lái buôn ( ở khắp nơi ), còn những em bé ngồi khóc bên vỉa hè, còn những đứa trẻ lang thang ngoài đuờng phố, không nhà cửa, không người thân; bao lâu vẫn còn quanh đây những ruồi ( nhặng ) và kên kên; ... thì nhạc Nguyễn Ðức Quang vần còn tác động trên cuộc sống chúng ta.
      Hãy nghe Nguyễn Ðức Quang hát : ....

Bên Kia Sông
Cần Nhau
Chuyện Con Gái
Có Những Khi
Khôn Hồn Có Cánh Thì Bay
Một Lần Thôi
Mùa Thu Lại Ði
Như Mây Trên Cao
Tôi Chờ Ðiều Ấy
Về Con Phố Xưa
Về Ðây Nhé
Vì Tôi Là Linh Mục

....
       Bắt chước một nhà nghiên cứu phê bình văn học, chúng ta có thể nói được điều này: Nhân vật trung tâm của âm nhạc là người nhạc si. Nhưng sự phát triển của âm nhạc tùy thuộc vào nhiều nhân tố khác. Ðó là tài năng và nhân cách. Tài năng là cái trời cho , chỉ có thể bồi đắp chứ không thể đào tạo. Nhưng nhân cách thì ai cũng cần phải có. Ðôi khi nhân cách còn quan trọng hơn cả tài năng. Và người ta chỉ thực sự có nhân cách khi biết sống vì những lẽ phải lớn, biết giữ được lòng trong sáng, và biết trung thực trước mỗi thử thách của cuộc sống. Không có nhân cách thì sẽ hoặc ngông nghênh vô lối, hoặc khúm núm xu thời ... Nguyễn Ðức Quang , hơn là một nhạc sĩ tài năng, anh là một con người nhân cách.
      Ðiều đó càng làm cho âm nhạc anh lớn hơn cái chiều cao nó vốn đã có. Ðiều đó càng làm cho người ta càng qúi Nguyễn Ðức Quang hơn và yêu âm nhạc của anh nhiều hơn.

Nguyễn Xuân Hoàng

 Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved