7 Nền Móng Du Ca

Biểu hiệu phong trào là cây Văn bẩy rễ tượng trưng cho nền móng của Phong trào Du ca Việt Nam.

Lư tưởng :
Lư tưởng của phong trào là phục vụ một xă hội sống tốt đẹp với một tâm thức mới . V́ lư tưởng đó, mà Phong trào Duca đẩy mạnh các công tác phục vụ văn hóa, để xây dựng tâm hồn cho người tham dự . Lư tưởng càng được nuôi sống măi, v́ xă hội sẽ c̣n nhiều biến đổi và mỗi thời biến đổi làm cho nhiều sự việc cho những ư nghiă khác. Người Duca có lư tưởng làm cho ư nghĩa đó được trọn vẹn tốt đẹp. Tỷ như mỗi thời đại người ta nghĩ về con người mỗi khác, và Duca làm cho con người đó có một gía trị sáng chói lâu dài ... Lư tưởng là phần Duca viên phải giữ lấy bên ḿnh để hướng dẫn mọi hoạt động của ḿnh hầu đánh gía sâu công việc, xem có theo đúng la tưởng hay không. Lư tưởng Duca không có ǵ xa vời, nhưng vô cùng, vô tận, làm cho công tác Duca sống măi với thời gian.
Tổ chức :
Phong trào muốn hoạt động đúng tôn chỉ của ḿnh, dựa trên nguyên tắc cộng đồng, và muốn cho ngay chính cộng đồng tồn tại phát triển, cần phải có tổ chức. Sự vô tổ chức là giai đoạn ấu thời của nhân loại đă đi qua từ lâu và chúng ta muốn phục vụ hữu hiệu, phải tôn trọng mọi nguyên tắc tổ chức. Tổ chức đ̣i hỏi một cố gắng, quên ḿnh, phải dẹp bỏ mọi riêng tư hẹp ḥi, tự do cá nhân để cho cộng đồng được sống c̣n và đủ sức làm việc. Mỗi đơn vị Duca được tổ chức tôn tri trật tự là để giúp cho đơn vị thực hiện được đường lối và lư tưởng Duca, không phải là cơ hội cho một cá nhân bất măn hay tự măn. Tổ chức là một nhu cầu tối cần thiết. Thiếu tổ chức, phong trào chỉ xây dựng những kết quả hời hợt như xây lâu đài trên cát.
Lănh đạo :
Nếu có tổ chức mà không có người lănh đạo th́ coi như xe không có tài xế . Lănh đạo được coi là nền tảng của phong trào để ghi nhận vai tṛ lớn lao của người trưởng đơn vị và cũng là để nhắc nhở người lănh đạo phải nhớ đến trách nhiệm quan yếu của ḿnh đối với phong trào . Không người lănh đạo không thể thực hiện được lư tưởng Duca, nhưng một người lănh đạo kém cũng như xấu cũng làm phong trào chịu một kết quả tương tự . Phong trào vững khi lănh đạo xứng đáng, vững vàng và làm tṛn vẹn vai tṛ mà phong trào đă giao phó .
Sinh hoạt :
Sinh hoạt là phương thức duy nhất để Duca vững mạnh và phát triển, Sinh hoạt quyết định vận mạng đơn vị . Sinh hoạt là tâm niệm của mỗi Duca viên v́ Phong trào Duca không phải là một lớp học thụ động. Trong cộng đồng, sinh hoạt c̣n nói lên hào khí quyết liệt của đơn vị đi đến lư thuyết đời đời. Một lần nữa, Duca không được tạo nên và chấp nhận chỉ để ẩn ḿnh như một con tu hú, và mỗi Duca viên có những chứng tỏ sự thành công của ḿnh hay không cũng bằng cách sinh hoạt mà thôi . Phong trào đặt mỗi gía trị của ḿnh đối với xă hội ở phần sinh hoạt này.
Kỹ thuật :
Làm công tác văn hóa phục vụ xă hội ngày nay đ̣i hỏi phải có kỹ thuật . Kỹ thuật là phần căn bản để học tập chuyên môn. Kỹ thuật ngày càng quan trọng và ngày càng ảnh hưởng đến các hoạt động của giới trẻ . Kỹ thuật là phần xác của nghệ thuật mà phong trào nhắc nhở mỗi đơn vị phải kiên tŕ học hỏi để nắm cho vững trước khi sinh hoạt cộng đồng. Đứng trước đà tiến bộ ngày càng nhanh, những ai không có kỹ thuật không thể chinh phục người khác. Nếu một đơn vị Duca không có kỹ thuật làm sao có thể truyền đạt được tâm thức Duca cho người khác ?
Sáng tạo :
Phục vụ xă hội là phục vụ một cái ǵ luôn luôn biến đổi . Do đó những ǵ đem ra xử dụng phải linh động đúng mức. muốn được vậy, phải có óc sáng tạo, phải luôn luôn làm mới tất cả những ǵ đang có thể đáp ứng với thay đổi của đám đông. Sáng tạo là phÀn hồn của kỹ thuật, cho nên kỹ thuật và sáng tạo sẽ giúp cho phong trào đến với mọi người trong xă hội . Sáng tạo là một sự t́m kiếm đầy cố gắng để thể hiện tiềm lực Duca v́ không có ǵ tồn tại trong đám đông muôn người. Phải sáng tạo để làm cho gía trị tinh thần của phong trào trở nên phong phú và ngày càng hữu hiệu.
Kinh nghiệm :
Kinh nghiệm là một kho quí báu. Kinh nghiệm Duca lại càng qúi báu hơn nữa , v́ nó là những môn không thể t́m thấy ở bất cứ một trường hợp nào. Cũng phải biết thu thập những kinh nghiệm để lưu truyền cho người đi sau rút kinh nghiệm . Cũng là cách rút ngắn thời gian học tập mà kẻ khôn ngoan cũng học tập xử dụng. Qua bao năm sinh hoạt, kinh nghiệm Duca cần phải đem ra cân nhắc, học hỏi để đơn vị đi đến hoàn toàn, để phong trào mau hoàn thành lư tưởng Duca .

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved