CD và Sách Nhạc
 


Những Ca Khúc Cuối Cùng
 


Tình Yêu - Quê Hương
và Thân Phận
 


Tập Bài Hát Sinh Hoạt
 


Quê Hương Nghìn Trùng
 


Hành Trình của
Một Mối Tình
 


Hãy Bên Nhau
 


Bên Kia Sông
 


Nhạc Thiếu Nhi  NQT
 


Nụ Cười Sen Ngát
 


Chào Đất Tôi Đi
 


Hát Giữa Vầng Trăng
 


Banmê và Cung Mi
 


Đi Qua
 


Những Ngày Xưa...
 


Ngày Phát Hát Rong
 


Gọi Nắng
 


Những Tối Hoa Xưa
 


Đường Việt Nam
 


Anh Em Tôi
 


Hát Từ Tim
Hát Bằng Hơi Thở

 


Hát Từ Xú Lạ
 


Du Ca Việt Nam 1
 


Tuổi Trẻ Chúng Tôi
 


Vườn Dâu Xanh
 


Hát Cho Mùa Xuân
 


Hùng Sử Ca
 


Bài Ca Khai Phá
 


14 Khuôn Mặt Du Ca
 


Hát Để Nhớ Đời
 


Tuyên Tập Du Ca VN
 


Dưới Anh Mặt Trời
 


Trái Tim Cho Quê Hương


Giải Sáng Tác Du Ca SGTa Ði Trên Giòng
Lịch Sử

 


Tập Nhạc Hồng
 

 Du Ca Việt Nam